Lajmi i ditës

Qeveria e Maqedonisë, 2014-2018

Mëkatarët që dëshmojnë kriminalitetin, nuk do ta lënë pa punë as Strasburgun

Çdo përmbajtje e përgjimeve të prezantuara nga LSDM-ja, nëse zbërthehet përbënë materie potenciale për vepra penale që atakojnë drejtpërsëdrejti të drejtat themelore të njeriut, konstaton ish gjykatësja e Gjykatës Evropian për të drejtat e njeriut dhe Kryetare Institutit për të