Lajmi i ditës

Qeveria e Maqedonisë

ANALIZË: Ekonomia në 2014-ën, për biznesin e vështirë, për qeverinë e suksesshëm!

Gjykuar sipas hulumtmeve të statistikës, viti që kalon do të jetë i suksesshëm në aspekt ekonomik. Tre tremujore me radhë ekonomia është në zonën pozitive, me rritje më të madhe se 3%. Në rritje është edhe prodhimtaria industriale, ndërsa rritet