Lajmi i ditës

Foto- Robert Atanasovski

Qeveria merr haraçin, një e katërta e qytetarëve jetojnë me një dollarë në ditë

Një muaj para se propozim ndryshimet e shumë  ligjeve të marrin fuqinë ekzekutive, qeveria rrumbullakos tablonë e risive që sjellin ndryshimet dhe tarifat ndëshkuese shumë të larta për ata që nuk do të respektojnë këto ndryshime. Ligjet dhe dënimet sipas terkut