Kontakt email: 

[email protected]

Kontakt telefon:

02 32 22 336
070 213 404
070 213 078
070 213 076
070 213 401
071 355 723

Kryeredaktore:

Portalbi është projekt i Fondacionit Metamorfozis.

Kontakt e-mail: info[AT]metamorphosis.org.mk

Adresa:
Franklin Ruzvelt 19, 1000, Shkup
Maqedoni e Veriut

Kontakt telefon: +389 2 3109 325

Marketing

Kontakt email: 

[email protected]

Kontakt telefon:

02 32 22 336
070 213 404

Kliko: Lista e çmimeve për reklamim në Portalb.mk