Kontakt email: 

[email protected]

Kontakt telefon:

02 32 22 336
070 213 404
070 213 078
070 213 076
070 213 401
071 355 723

Kryeredaktore:

Portalbi është projekt i organizatës Inovative Media.
Kontakt e-mail: innovativemediamk[AT]gmail.com

Kontakt telefon: +389 (0)2 32 22 336

Adresa:
Franklin Ruzvelt 19, 1000, Shkup
Maqedoni e Veriut