HOMAZH PËR BACIN FAIK

Salajdin Salihu
Shkup më 25/04/2018 8:42

Për një komb me shpirt krijues

Salajdin Salihu
më 18/04/2018 8:47

TË HUMBUR NË LEXIM

Salajdin Salihu
Shkup më 11/04/2018 8:41

SHPËRNDARËSI I HESHTJES

Salajdin Salihu
më 04/04/2018 8:40

POETËT NGA KALKANDELENI

Salajdin Salihu
më 28/03/2018 9:07

ZONJAT MADHËSHTORE

Salajdin Salihu
më 07/03/2018 10:03

SHKENCA E JOVANËVE

Salajdin Salihu
më 28/02/2018 10:22

BOTA E MICHNIKUT

Salajdin Salihu
më 21/02/2018 9:29