PRISHËSI I ËNDRRËS

Salajdin Salihu
më 03/01/2018 8:27

KOLLTUKU

Salajdin Salihu
Shkup më 27/12/2017 9:10

VENDET PA KUJTESË

Salajdin Salihu
më 13/12/2017 8:44

Vendi i zambakëve të bardhë

Salajdin Salihu
më 06/12/2017 9:55

DITË TË ZAKONSHME…

Salajdin Salihu
Shkup më 22/11/2017 11:15

Plaku me dekoratë trimërie dhe miti i Boros e Ramizit

Salajdin Salihu
më 15/11/2017 9:43