SHPIRTRAT E LIRË

Salajdin Salihu
më 15/08/2018 9:21

Poezia e Salajdin Salihut përzgjedhet që të jetë pjesë e antologjisë evropiane

Shkup më 10/08/2018 21:50

VLERA E PAFUNDME E NJERIUT

Salajdin Salihu
Shkup më 25/07/2018 8:30

KROACIA

Salajdin Salihu
Shkup më 18/07/2018 8:44

POPULLIZMI

Salajdin Salihu
Shkup më 11/07/2018 9:17

BALLKANASIT

Salajdin Salihu
më 04/07/2018 12:14

FUTBOLLI

Salajdin Salihu
më 27/06/2018 8:14

HEROSTRATI

Salajdin Salihu
më 20/06/2018 9:11