Çështja kryesore e shqiptarëve në Maqedoni është zgjidhja e statusit të tyre, jo manovrat politike fitimprurëse

Abdulla Mehmeti
më 13/01/2017 22:46

Gjithçka dhe asgjë..!

Nexhibe Emini
më 13/01/2017 21:45

Unë kam një bombë më e famshme se ato të Zaevit!

Agron Shaqiri
më 13/01/2017 18:44

BOLL ISHTE!

Fatmir Sulejmani
më 13/01/2017 13:27

Njerëzit e paditur dhe poezia

Puntorie Muça Ziba
më 12/01/2017 12:03

 Substanca kreative e gjuhës sarkastike

Remzi Salihi
më 12/01/2017 10:06

A duhet ndryshuar statusi i shoqatave humanitare në Maqedoni?

Hamdi Nuhiju
më 11/01/2017 20:02