RMV, nuk ka më përfitime milionëshe për laboratorët privatë sikurse gjatë pandemisë

Fitimet milionëshe që laboratorët privatë i bënë gjatë pandemisë COVID-19 janë zvogëluar. Dy nga pesë laboratorët më të mëdhenj kanë hyrë në minus, sipas analizës së portalit “Pari”, e bërë në bashkëpunim me kompaninë për informacione biznesi dhe kreditore “Target Group” dhe platformën Biznismreza.mk.

Sigurisht, laboratorët privatë vazhdojnë të jenë një hallkë e rëndësishme në sistemin shëndetësor dhe pothuajse të gjithë kanë lidhur kontrata me Fondin e Sigurimeve Shëndetësore, ndaj një pjesë e shërbimeve të tyre sigurohen me participim, si dhe në klinikat shtetërore. Drejtpërsëdrejti nga qytetarët ose me transferim nga Fondi, pesë laboratorët më të mëdhenj: Avicena, Biotek, Synlab, Nicob lab dhe Ramus vitin e kaluar arritën të ardhura totale prej 12 milionë eurosh, ndërsa në vitin 2021, kur ende mbretëronte pandemia të ardhurat ishin mbi 21 500 000 euro. Përkatësisht 80 për qind më shumë se vitin e kaluar.

Puna e vitit të kaluar solli fitime për laboratorin Avicena, Biotek dhe Nikob, por i çoi Sinlab dhe Ramus në humbje.

Të ardhurat dhe fitimet e laboratorëve në 2022 dhe në 2021 (në euro)
Të ardhurat dhe fitimet e laboratorëve në 2022 dhe në 2021 (në euro)

E rrezikuar puna e Ramus dhe Sinlab?

Nga të dhënat vërehet se të ardhurat e të gjithë laboratorëve janë në rënie, përveç Ramusit, i cili në vitin 2022 ka realizuar të ardhura pak më të larta se në vitin 2021. Mirëpo, ndryshe nga atëherë, kur kishte fitim neto që ishte pak më shumë se 10 për qind e të ardhurave, këtë vit hyri në humbje. Në vitin 2021, të ardhurat e tij ishin 528,000 euro, dhe fitimi ishte 58,600 euro. Vitin e kaluar të ardhurat ishin 550 mijë euro, por humbja e regjistruar ishte 250 mijë euro. Analizat e aftësisë kreditore tregojnë se Ramus realizoi burime më të mëdha parash në vitin 2022 krahasuar me vitin 2021, si rezultat i rritjes së kredive afatshkurtra që ndikojnë drejtpërdrejt në rritjen e parasë.

Kompania e dytë që gjithashtu ka pësuar humbje është Synlab. Në vitin 2021 ka pasur një fitim neto prej 920,000 euro, me të ardhura të realizuara prej 3,800,000 euro. Mirëpo, me të ardhura prej 2.500.000 euro, në vitin 2022 ka fituar bilanc negativ prej 11.500 euro.

Agjencia e vlerësimit të kredisë “Target Group” paralajmëron se ky rezultat financiar (megjithë fitimet nga viti i kaluar) mund të rrezikojë veprimtarinë e tyre të mëtejshme.

“Vihet re se Ramus Shkup dhe Synlab Shkup nuk kanë kthim të mjeteve në vitin 2022, për shkak të rezultateve të dobëta financiare të arritura gjatë vitit, gjegjësisht për shkak të humbjes neto. Kompanitë që kanë humbje neto nga puna (Ramus Shkup dhe Synlab Shkup) kanë edhe humbje neto nga operacionet. Kjo do të thotë se ata nuk arrijnë të bëjnë ndryshim pozitiv midis të ardhurave operative dhe shpenzimeve operative. Kjo situatë është veçanërisht e rëndësishme dhe e rrezikshme për kompanitë, sepse do të thotë se ato nuk kanë asnjë fitim nga operimet e tyre të rregullta. Gjithçka që merret parasysh më tej nuk e ndryshon situatën, për faktin se të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e tjera financiare kanë karakter jo të përhershëm, gjegjësisht të përkohshëm dhe nuk do të thotë se ato do të përsëriten në vitet në vijim. Nga njëra anë do të thotë se kompania me humbjen operative neto të realizuar po rrezikon funksionimin e saj të mëtejshëm”, vlerësojnë ekspertët nga “Target Group”.

Disa laboratorë e kanë tepruar me huamarrjen

Nga analiza e të dhënave rezulton se Ramus dhe Nikob lab kanë përqindje të lartë të borxhit, ndaj financohen nga burime të tjera të fondeve. Ky trend ishte i pranishëm edhe në vitin 2021. Kompanitë e tjera në listë kanë borxh të ulët.

Raporti i borxhit tregon se sa është totali i detyrimeve në raport me fondet e përgjithshme në dispozicion të kompanisë. Në të njëjtën kohë, kreditë janë vetëm një pjesë e totalit të detyrimeve.

Përqindja e borxheve të laboratorëve në 2022 dhe në 2021
Përqindja e borxheve të laboratorëve në 2022 dhe në 2021

Analiza e “Pari” tregon gjithashtu se dy laboratorë kanë marrë para borxh për të investuar.

Analizën e plotë mund ta lexoni KËTU.