RMV, kandidatët për president deri në fushatë mund të zhvillojnë vetëm një ngjarje publike

Kandidatët për president të shtetit tashmë janë konfirmuar dhe sipas ndryshimeve në Kodin Zgjedhor, nga momenti i konfirmimit të listave të kandidatëve deri në fillimin e fushatës zgjedhore më 4 prill, pjesëmarrësi në fushatën zgjedhore nuk mund të shpenzojnë mjete nga llogaria e transaksionit të destinuara për fushatën zgjedhore, ndërsa pjesëmarrësit në zgjedhje kanë të drejtë të organizojnë nga një ngjarje publike për promovimin e listave të tyre të konfirmuara të kandidatëve dhe programeve zgjedhore, transmeton Portalb.mk.

Në nenin 69-a të Kodit Zgjedhor thuhet gjithashtu se fushatë zgjedhore konsiderohet tubimi publik dhe ngjarje të tjera publike të organizuara nga pjesëmarrësi në fushatën zgjedhore, ekspozimi publik i posterave, video-prezantimet në vende publike, prezantimi në media zgjedhore dhe në internet, shpërndarje të materialeve të shtypura dhe prezantimit publik të kandidatëve të konfirmuar nga organet kompetente zgjedhore dhe programeve të tyre, dhe në paragrafin 2 thuhet se fushata fillon 20 ditë para ditës së zgjedhjeve dhe në raundin e parë dhe të dytë të votimit nuk duhet të zgjasë 24 orë para zgjedhjeve dhe ditën e zgjedhjeve (heshtje zgjedhore).

Parashtruesi i listës, përkatësisht kandidati, mund të paraqesë kundërshtim për mos respektim të dispozitave të këtij neni, ndërsa Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) është i obliguar që në afat prej 72 orëve t’i hetojë pretendimet, të veprojë sipas kundërshtimit të paraqitur dhe të sqarojë vendimin e tij në afat prej 72 orëve nga dita e paraqitjes së kundërshtimit. Kundër vendimit të KSHZ-së, ankuesi ka të drejtë të paraqesë padi në Gjykatën Administrative në afat prej 48 orëve nga pranimi i vendimit. Gjykata administrative është e detyruar të marrë vendim brenda 72 orëve nga marrja e padisë.

Të enjten, KSHZ-ja konfirmoi kandidaturat për president të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2024, të paraqitura nga Stevo Pendarovski i mbështetur nga LSDM, Stevçe Jakimovski i mbështetur nga GROM, Maksim Dimitrievski nga partia ZNAM, Arben Taravari nga koalicioni opozitar shqiptar VLEN, Biljana Vankovska. Cvetkovska nga Levica, Bujar Osmani nga BDI dhe Gordana Siljanovska Davkova nga VMRO-DPMNE. Kandidatët Jakimovski dhe Taravari duhet të dorëzojnë në KSHZ një numër unik tatimor dhe llogari të transaksionit brenda 48 orëve.

Numri rendor i kandidatëve dhe pamja e fletëvotimit do të dihet më së voni deri më 28 mars, kur duhet të mbahet shorti në KSHZ.