RMV-ja tre-mujorin e parë të 2023 eksportoi më shumë se në vitin paraprak ndërsa importoi më pak

Sipas të dhënave paraprake të Entit Shtetëror të Statistikës, vlera e përgjithshme e eksportit të mallrave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në janar-mars 2023, është 131,114,426 mijë denarë, me ç’rast shënon rritje prej 9.6 % krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Vlera e mallit të importuar, në janar-mars të vitit 2023, është 170,120,943 mijë denarë, që është për 2.9 % më pak krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, transmeton Portalb.mk.

Deficiti tregtar, në janar-mars të vitit 2023, është 39,006,517 mijë denarë.

Mbulimi i importit me eksport, në janar-mars të vitit 2023, është 77.1 %.

Këmbimi tregtar sipas prodhimeve tregon se në eksport, pjesëmarrje më të madhe kanë: Katalizatorët e transportuesve të çmuar të metaleve ose komponimet e tyre, grupet e përcjellësit të ndezjes dhe të ngjashme, për automjete, avionë ose anije, energji elektrike dhe hekur të sheshtë ose produkte të paligjshëm të çelikut, të papaguara ose të papranueshme.

Në importin më së shumti janë të përfaqësuara vajrat e naftës dhe vajrat e marra nga minerale bituminoze (përveç të papërpunuara), metale të tjera nga grupi i platinit dhe lidhjet e tyre, të papërpunuara ose në formë pluhuri, aliazh platini dhe platini, pluhur të papërpunuar dhe metale të çmuara në metale koloidale; komponime, organike ose inorganike, nga metale të çmuara,të përcaktuara kimikisht ose të papërcaktuara; Amalgami i metaleve të çmuara.

Në periudhën janar-mars të vitit 2023, sipas vëllimit të përgjithshëm të këmbimit tregtar, Republika e Maqedonisë së Veriut ka tregtuar më shumë me Gjermaninë, Britaninë e Madhe, Greqinë, Serbinë dhe Bullgarinë.

Vlera e përgjithshme e mallrave të eksportuar nga Republika e Maqedonisë së Veriut, e shprehur në euro, në periudhën janar – mars të vitit 2023, është 2,125.736 mijë euro dhe krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, shënon rritje prej 9.6 % krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak. Vlera e mallit të importuar, në periudhën e njëjtë, është 2,758,274 mijë euro, që është për 2.8 % më pak, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak. Deficiti tregtar, në periudhën janar – mars të vitit 2023, është 632,537 euro.

Vlera e përgjithshme e eksportit të mallrave nga Republika e Maqedonisë së Veriut, në janar – mars të vitit 2023, është 2,281,756 mijë dollarë amerikan dhe shënon rritje prej 4.9 % krahasuar me të njëjtën periudhë nga viti paraprak. Vlera e mallit të importuar, në periudhën e njëjtën, është 2,960,700 mijë dollarë amerikan, që është për 7.1 % më pak krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Deficiti tregtar, në periudhën janar – mars të vitit 2023, është 678,944 dollarë amerikan.

Informata më të hollësishme gjenden KËTU.