Browsing Tag

Enti Shtetëror i Statistikave RMV (ESHS)

RMV, mbi 100 mijë persona të papunë

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në tremujorin e parë të vitit 2024, popullsia aktive në Republikën e Maqedonisë së Veriut është 788.909 persona, prej tyre 687.351 janë të punësuar, ndërsa 101.558 janë të papunë,…
Lexo më shumë