Nuk janë bërë konsultime me Këshillin Gjyqësor dhe të Prokurorëve Publik për ndryshimet në Kodin Penal

As Këshilli Gjyqësor dhe as Këshilli i Prokurorëve Publikë nuk janë konsultuar për ndryshimet në Kodin Penal, nga të cilat më së shumti reagime ka shkaktuar ulja e dënimeve për veprat e keqpërdorimit të pozitës dhe kompetencave zyrtare dhe bashkimit kriminal, transmeton Portalb.mk.

Kryetarët e të dy organeve sot dërguan kritika se duhet të konsultoheshin gjyqtarët dhe prokurorët dhe se i gjithë procesi duhej të ishte më transparent.

“Gjej vërejtje në pjesën e transparencës, në kuptimin që në njëfarë mënyre gjithçka u zbatua me nxitim pa pasur pjesëmarrjen apo mendimin tonë si Këshill Gjyqësor. Do të ishte e përshtatshme dhe korrekte që të kishte një procedurë transparente ku do të dëgjohej mendimi ynë në lidhje me çdo ndryshim”, tha kryetari i Këshillit Gjyqësor, Sashko Georgiev.

Në gjithë këtë situatë, thekson ai, gjyqtarët janë reduktuar aty ku është e detyruar të respektojnë ligjin ashtu siç është, por pa analizuar më parë të gjitha pasojat e mundshme bazuar në situata të argumentuara dhe raste konkrete.

Ndryshimet nuk i janë dorëzuar as Këshillit të Prokurorëve Publikë për mendim. Ose vonohet dorëzimi ose nuk e di si, e rëndësishme është që nuk i kemi marrë, thotë i pari i këtij organi, Antonio Jolevski.

Ai u tregua më i rezervuar në komentet e tij, por tha se për ndryshimet është dashur të konsultohen prokurorët.

“Më mirë do të ishte që të përgjigjet Prokuroria Publike, sepse ata janë praktikantët që i punojnë çështjet në hierarki dhe vartësi dhe janë më të aftët të analizojnë se si një ndryshim i tillë në Kodin Penal do të ndikojë në punën e tyre. Mendoj se munden me të dhëna konkrete, me numra, ndërsa ne si Këshill nuk kemi kompetencë në atë pjesë, pra nuk veprojmë për raste konkrete, nuk i inspektojmë rastet aktuale. Prandaj, prokurori publik duhet të vendosë nëse dhe sa do të ndikojnë ndryshime të tilla”, tha Jolevski, duke shtuar se sipas tij, duhet të ketë më shumë transparencë.

Kujtojmë se ndryshimet në Kodin Penal, të cilat Qeveria i përcaktoi “fshehurazi” dhe Kuvendi i miratoi  në mënyrë eksprese pas procedurës së shkurtuar (me flamur evropian), dhe i nënshkroi presidenti Stevo Pendarovski, u botuan në “Gazetën Zyrtare” të datës 7 shtator 2023.

Ndryshimet lidhen me 38 nene të Kodit Penal, nga të cilët qeveria tha se 35 janë për përputhje me direktivat e BE. Ajo që shkaktoi një stuhi reagimesh negative në opinion është se ndryshimet përfshinin ndryshime në nenet që kanë të bëjnë me shpërdorimin e pozitës dhe kompetencave zyrtare (neni 353) dhe bashkim kriminal (neni 394). Me votimin, deputetët ulën dënimet e parashikuara për të dyja veprat, vendosën kufirin maksimal të dënimit dhe shfuqizuan një paragraf nga neni për shpërdorimin e pozitës dhe kompetencave zyrtare. Duke vepruar kështu, ata parashikuan vjetërsimin e mëhershëm të veprave kriminale.

Ndryshime të tilla ligjore VMRO-DPMNE-ja i kishte kërkuar në vitin 2018 në takimet e atëhershme të kryesisë së Zoran Zaevit dhe Hristijan Mickoskit, me qëllim të vjetërsimit të veprave të ish-funksionarëve të akuzuar nga Qeveria e Nikolla Gruevskit.