RMV, nuk është përgatitur ende Plan i veprimit për avancimin e të drejtave të pakicave, i kërkuar nga BE

Në letrën e dërguar nga kryesimi spanjoll me Këshillin e BE-së kërkohet përgatitja Udhërrëfyesin për Sundimin e së drejtës me Planin e Veprimit shoqërues për avancimin e të drejtave të personave që u përkasin pakicave/komuniteteve. Ky udhërrëfyes tashmë është përgatitur, por jo edhe Plani i veprimit, shkruan Portalb.mk.

Redaksia e Portalb-it pyeti në Sekretariatin për Çështje Evropian se a është përgatitur Plani në fjalë ose kur pritet të jetë gati. Si dhe, nëse është përgatitur a mund të kemi qasje në të njëjtin. Por përgjigjja që morëm ishte vetëm se kompetencë e cilit institucion është ky Plan.

“Përgatitja e Planit Aksional është nën kompetencat e Ministrisë së Punëve të Jashtme, në bashkëpunim me Sekretariatin për Çështje Evropiane dhe institucionet tjera kompetente”, thuhet në përgjigjen e SÇE-së.

Në një pyetje të dytë drejtuar sekretares Shtetërore në Sekretariatin për Çështje Evropiane dhe Zëvendëse e kryenegociatorit me BE-në, Drita Abdiu-Halili, ajo sqaroi se ende nuk janë miratuar të gjitha dokumentet dhe as Plani në fjalë.

“Ende krejt dokumentet nuk janë miratuar. Tani nisi edhe procesi i Rritjes- Growth Plan dhe i gjithë komisioni u fokusua në Agjendën Reformuese që dorëzuam javën e kaluar. Plani është pjesë përcjellëse e këtyre. Të gjithë janë dorëzuar në Bruksel dhe tani presim komente nga atje”, tha Halili.

Sa i përket se kur pritet të jetë gati Udhërrëfyesi i tretë për funksionimin e institucioneve demokratike, nga SÇE thanë se ky Udhërrëfyes është në fazë të avancuar, por nuk treguan se kur do të jetë gati.

“Udhërrëfyesi për funksionimin e institucioneve demokratike nuk është kusht për hapjen e Klasterit Vlerat Vlerat Fundamentale, por është detyrim që del nga Korniza negociuese. I njëjti përmban masa për përforcimin e menaxhimit demokratik në të gjitha nivelet, edhe atë në lidhje me punën e Kuvendit, procesin zgjedhor dhe rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset demokratike. Përgatitja e këtij Udhërrëfyesi është në fazë të avancuar, edhe pasi të finalizohet, do të pasojnë konsulta me sektorin civil dhe komunitetin akademik, përpara se i njëjti të dorëzohet formalisht në KE”, thuhet në përgjigjen e SÇE-së.

Skriningu RMV-BE, foto nga Sekretariati për Çështje Evropiane
Skriningu RMV-BE, foto nga Sekretariati për Çështje Evropiane

Nga ky institucion thanë se pritet që këto dokumente të përgatiten në proces transparent dhe gjithëpërfshirës.

“Poashtu dua të theksoj se përveç udhërrëfyesve dhe planit aksional Maqedonia e Veriut siç më tani e dini në kornizën negociuese me BE-në si kusht për hapjen e Klasterit të parë dhe kapitujve ka miratimin e ndryshimeve kushtetuese. ua të theksoj se ndryshimet kushtetuese paraqesin detyrim të cilin ne si shtet e kemi marrë përsipër përpara shteteve anëtare, për të vazhduar më tej në procesin e anëtarësimit në BE. Pra korniza negociuese pjese e së cilës janë ndryshimet kushtetuese janë kontrata jonë me Bashkimin Evropian, kurse mosmiratimi i tyre nënkupton izolim dhe stagnim të vendit në rrugën euro-integruese”, thuhet në përgjigjen e SÇE-së.

Kujtojmë se Udhërrëfyesi për sundimin e së drejtës, i cili përfshin reformat në Kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” dhe Udhërrëfyesi për Reformat në administratën publike, i cili fokusohet në ndërtimin e administratës profesionale janë përgatitur dhe më 28 dhjetor 2023 i janë dërguar Këshillit të BE-së. V

Me Metodologjinë e re për negociatat aderuese nga marsi 2020 dhe siç përcaktohet me Kornizën negociuese për Maqedoninë e Veriut, të cilën e miratoi Këshilli i BE-së në korrik të vitit 2022, parashihen të përmbushen dy kushte për hapjen e Klasterit 1: Vlerat themelore dhe atë përgatitja e Udhërrëfyesit për Sundimin e së drejtës dhe Udhërrëfyesi për Reforma në  administratën publike, ndërkaq Udhërrëfyesi për funksionimin e institucioneve demokratike nuk është kusht, por është detyrim që do të duhet ta përmbushim.

Parlamenti Evropian, foto nga Christian Lue/Unsplash
Parlamenti Evropian, foto nga Christian Lue/Unsplash

Sidoqoftë, përveç Udhërrëfyesve, kusht për hapjen e Klasterit 1 janë edhe ndryshimet kushtetuese, që tani kanë mbetur pezull, vështirë se mund të ndodhin nëse nuk ndryshojnë qëndrimet e VMR-së, e cila pritet të hyjë në pushtet.

Ndryshe, procesi i skriningut mbaroi më 7 dhjetor, me skriningun bilateral për Kapitullin 31 – “Politika e jashtme e sigurisë dhe mbrojtjes” si pjesë e klasterit 6 – Marrëdhëniet e jashtme”.

Në mënyrë që të bëhen ndryshimet kushtetuese duhet dy e treta e votave, konkretisht 80 vota nga gjithsej 120 deputetë në Kuvend.

Partia më e madhe opozitare VMRO-DPMNE është deklaruar se nuk do t’i mbështesë këto ndryshime.

Ndryshimet kushtetuese nënkuptojnë shtimin e bullgarëve dhe kombeve tjera në Kushtetutë.

Kjo vjen si rezultat i asaj që Maqedonia e Veriut pas 17 vitesh me 19 korrik të vitit 2022 filloi bisedimet qasëse me BE-në me mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare.

Megjithatë, negociatat nuk do të fillojnë derisa të bëhen ndryshimet kushtetuese.