RMV, patjetër duhet parë arsyetimi për ministritë e reja, reaguan organizatat për luftë kundër korrupsionit

Platforma e organizatave qytetare për luftë kundër korrupsionit i ka reaguar ndaj Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për procesin e mbyllur dhe jo konsultativ me palët e interesuara në lidhje me Propozim – ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore, transmeton Portalb.mk.

“Gjithashtu, krijimi i tre ministrive të reja dhe riorganizimi i sistemit të administratës shtetërore pa një analizë përkatëse paraprake për justifikimin e propozimit është i papranueshëm për Platformën e Organizatave Civile për Luftë Kundër Korrupsionit. Theksojmë se kjo ndikon negativisht në bashkëpunimin dhe besimin e shoqërisë civile me krijuesit e politikave publike”, thonë nga Platforma.

Me këtë reagim, Platforma thotë se mbetet konsekuente edhe ndaj sugjerimit të mëparshëm nga viti 2022 se riorganizimi i administratës shtetërore është një proces jashtëzakonisht i rëndësishëm, i cili duhet të mbështetet në parimet e transparencës, përfshirjes dhe përgatitjes paraprake të qytetarëve për ndryshimet sistematike që iniciohen.

Çfarë ndryshimesh propozohen?

  • Sipas Propozimit, Ministrisë së Ekonomisë do t’i shtohet segmenti i punës, ndërsa Ministria e aktuale e Punës dhe Politikës Sociale do të jetë Ministri e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë.
  • Agjencia për Rini dhe Sport nuk do të ekzistojë dhe do të ketë një ministri të veçantë për sportin.
  • Një pjesë e kompetencave të mbajtura më parë nga Ministria e Ekonomisë në fushën e minierave dhe energjisë do të jenë pjesë e kompetencave të Ministrisë së re të Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale, kompetencat për turizmin do t’i ketë Ministria e re e Kulturës dhe Turizmit.
  • Ndër të tjera do të krijohet një Ministri e digjitalizimit, e cila do të trashëgojë përgjegjësitë e ministrisë së mëparshme për shoqëri informatike dhe administratë, ndërsa e re do të jetë edhe Ministria e administratës.

Në arsyetimin për ndryshimet dhe plotësimet e propozuara në Ligjin për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore, thuhet se qëllimi është riorganizimi i ministrive dhe organeve të administratës shtetërore, në mënyrë që të mundësojë funksionimin e tyre të mirëfilltë, mos- përputhjen e kompetencave dhe një linjë të përshtatshme llogaridhënieje bazuar në treguesit e performancës së paracaktuar të institucioneve.

“Riorganizimi i ministrive dhe organeve të tjera të administratës shtetërore bëhet me qëllim që puna e tyre të përshtatet me nevojat moderne të funksionimit të organeve të administratës shtetërore, veçanërisht në drejtim të vendosjes së një fokusi më të madh në punët në fushat e energjisë, burimeve minerale, minierave, si dhe sporteve. Sa i përket kompetencave, ministritë marrin kompetenca më të qarta, kompetencat e ndërthurura ndërmjet ministrive ekzistuese janë demarkuar dhe lihet hapësirë ​​që rregullorja kornizë e organeve të administratës shtetërore të përcaktohet saktë me ligje materiale”, thuhet në sqarim.

Më tej thuhet se domosdoshmëria e ndryshimit dhe plotësimit të Ligjit për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore, i cili parashikon krijimin e ministrive të reja, buron nga fakti se disa organe të administratës shtetërore dhe organizata administrative, si dhe organe të pavarura, nuk janë funksionale dhe nuk e përmbushin funksionin e tyre themelor, pra nuk funksionojnë për një realizim sa më efektiv të të drejtave, detyrave dhe interesave të qytetarëve dhe personave juridikë.

Për të ndryshuar kabinetin qeveritar siç parashikohet në programin e VMRO-DPMNE-së dhe për të miratuar ligjet sistematike për organizimin e punës së organeve të shtetit, është e nevojshme mbështetja e dy të tretave të shumicës parlamentare në Kuvend.