RMV, këtë mars u dhanë më shumë leje ndërtimi se marsin e kaluar

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë muajit mars të vitit 2023 janë dhënë 415 leje ndërtimi, që është për 11.3% më shumë se në muajin e njëjtë të vitit paraprak, transmeton Portalb.mk.

Sipas lejeve të dhëna për ndërtim, vlera e paraparë e objekteve është 5,589,059 mijë denarë, që është për 21.9 % më shumë krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak.

Nga numri i përgjithshëm i numrit të lejeve të dhëna për ndërtim, 220 (53.0%) janë të dedikuara për objektet e ndërtimit të lartë, 108 (26.0%) janë për objektet e ndërtimit të ulët dhe 87 (21.0%) për objektet për rikonstruim.

Nga gjithsej 415 objekte, tek 229 (55.2%) si investitorë na paraqiten persona fizik, ndërsa te 186 (44.8%) objekte si investitorë janë subjektet afariste.

Në periudhën raportuese është paraparë ndërtimi i 478 banesave, me një sipërfaqe të përgjithshme prej 53 346 m2.