Mos-deklarimi i pronës në RMV, Antikorrupsioni ka ndërprerë mbi 20 procedura të zyrtarëve

Komisioni Antikorrupsion ndërpreu mbi 20 procedura kundër zyrtarëve për mosparaqitje të pronës. Bëhet fjalë për shkelje të cilat ish anëtarët e bordeve drejtuese apo mbikëqyrëse i kanë kryer në vitin 2021 dhe 2022, ndërsa për shkak se nuk janë ndërmarrë veprime në kohë, lëndët janë vjetërsuar, raporton Alsat.

“Procedura e shkeljes nuk mund të udhëhiqet nëse kalojnë 2 vite nga dita që është bërë shkelja. Kjo dispozitë zbatohet në këtë rast. Për shkak se kanë kaluar më shumë se dy vite nga dita që është bërë shkelja, nuk është inicuar asnjë procedurë e shkeljes, është bërë vjetërsimi i veprës”, tha Tatjana Dimitrovska, kryetare e Komisionit Antikorrupsion.

“Duhet të konstatojmë për fat të keq se shkelja është më 31.07.2021 dhe nuk janë ndërmarrë veprime nga ana e komisionit në kohë. Kjo lëndë, sipas dispozitave të ligjit për shkelje është vjetërsuar dhe prandaj propozoj që të ndërpritet procedura për këtë lëndë”, deklaroi Zoran Bogoevski, anëtar i Antikorrupsionit.

“Në rastin në fjalë është bërë vjetërsim për inicim dhe udhëheqje të procedurës së shkeljes. Propozoj propozim vendim që të ndërpritet procedura”, theksoi Servet Demiri, anëtar i Antikorrupsionit.

Ndërprerja e këtyre procedurave u bë në kuadër të vazhdimit të seancës së gjashtë që Antikorrupsioni e filloi të hënën.