HERA: Me performancë artistike dhe me histori personale, flasim me zë të lartë për barazinë gjinore

Në skenën e Qendrës Rinore në Ohër mbrëmë, në kuadër të shfaqjes “Hapësirë ​​për bashkëbisedim”, u bisedua me të rinjtë për barazinë gjinore. Ngjarja është pjesë e projektit “Hapësirë ​​për bisedë”, i cili përmes artit, kërcimit, teatrit dhe filmit të kombinuar në një shfaqje forcon ndjenjën e përkatësisë ndaj komunitetit dhe inkurajon të rinjtë, të margjinalizuarit dhe të pambrojtur nga shoqëria për t’u integruar në komunitet, transmeton Portalb.mk.

Profesorja universitare dhe artistja Risima Risimkin tha se performanca “Hapësirë ​​për bisedë” përfshin të pranishmit që të diskutojnë hapur tema që janë të rëndësishme për shoqërinë.

“Ne duam të inkurajojmë të rinjtë dhe të gjithë të tjerët si audiencë që të flasin dhe të diskutojnë për barazinë gjinore, sepse mendojmë se është shumë e rëndësishme në çdo mjedis të shpjegojmë para së gjithash se çfarë do të thotë barazi gjinore dhe si të veprohet në vetë mjedisin”, tha Risimkin.

HERA thotë se përmes një eventi kulturor dhe përfshirjes aktive të të rinjve që janë pjesë e audiencës, ata përpiqen për krijimin e një shoqërie gjithëpërfshirëse dhe shkatërrimin e stereotipeve.

“Megjithatë, në vendin tonë ne ende po përballemi me një situatë me një pabarazi të gjerë. Një pabarazi e tillë çon jo vetëm në forcimin e roleve tradicionale, por gjithashtu çon në një situatë në të cilën gratë nuk mund të arrijnë rritjen dhe zhvillimin e tyre profesional dhe personal. Është diskriminimi, stereotipet dhe pabarazia që i përjashtojnë gratë nga sfera të ndryshme sociale si arsimi, punësimi, kujdesi shëndetësor dhe pjesëmarrja politike. Në vendin tonë jemi ende dëshmitarë të situatave ku gratë nuk përfshihen sa duhet në pozita vendimmarrëse, me përjashtim të atyre pozicioneve ku parashikohet kuotë për pjesëmarrjen e tyre. Kjo është arsyeja pse ne vendosëm të ngremë çështjen e barazisëdhe t’u bëjmë të ditur të rinjve se është thelbësore që secili prej nesh të marrë një rol në këtë proces. Sa e rëndësishme është që çdo individ në shoqërinë tonë të arrijë potencialin e tij të plotë”, tha Eva Spasevska nga HERA.

Ngjarjet organizohen nga HERA – Shoqata për Edukim dhe Kërkim Shëndetësor në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Interart, mbështetur nga Shoqata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) në kuadër të projektit rajonal për përfshirjen sociale të grupeve vulnerabël në Ballkanin Perëndimor.

“Hapësirë ​​për bashkëbisedim” do të shfaqet sot në skenën kulturore në Strugë, duke i dhënë fund serisë së manifestimeve që janë mbajtur në gjashtë qytete të vendit në periudhën e kaluar.