Shkup, studentët e viteve të para mund të aplikojnë për shfrytëzim falas të transportit publik

Të gjithë studentët e rregullt në ndonjë prej fakulteteve shtetërore në Shkup për studime universitare (cikli i parë) kanë të drejtë në biletë studentore vjetore për shfrytëzim falas të transport publik, pa limit moshe, njoftojnë nga NTP Shkup, transmeton Portalb.mk.

Procedura për sigurimin e llojit të specifikuar të biletës kryhet në njërën nga shtatë qendrat e personalizimit të NTP Shkup, me praninë personale të studentit.

Dokumentet e nevojshme:

  • Vërtetim për student të rregullt(jo më e vjetër se një muaj)
  • Indeks origjinal dhe letërnjoftim
  • 200 den (pagesë një herë) për realizimin e kartelës elektronike të personalizuar “Skopska”

Për studentët e vitit të parë, bileta është automatikisht e vlefshme deri në fund të vitit të ardhshëm kalendarik (2024).

Bileta vjetore studentore për transport falas është e vlefshme për numër të pakufizuar udhëtimesh në të gjitha linjat (qytet dhe periferi), por jo për transportin e tarifës së natës.

Për informata shtesë, studentët mund të kontaktojnë në numrin 02-3171-881, në Repartin për shitje në NTP Shkup, si dhe në faqen e ndërmarrje në Facebook, facebook.com/jspskopjee.

Kujtojmë se vetëm “Skopska” me biletë përkatëse është i vetmi dokument i vlefshëm për shfrytëzim falas të transportit publik nga studentët që plotësojnë kushtet për biletë vjetore studentore. Nuk njihen indekset, vërtetimet për student të rregullt, etj.