Rritja e çmimeve me pakicë në Maqedoninë e Veriut rreth 6 përqind

Në Maqedoninë e Veriut është regjistruar rritje e çmimeve me pakicë, duke u regjistruar rritje e kostot për jetesë në disa sektorë, derisa në disa produkte është regjistruar ulje e çmimeve, transmeton Portalb.mk.

“Indeksi i kostos për jetesë në maj të vitit 2024, krahasuar me muajin maj të vitit 2023, shënoi rritje nga 4.5 %, ndërsa indeksi i çmimeve me pakicë shënoi rritje nga 5.8 %”, raporton Enti Shtetëror i Statistikave, ndërsa çmimet me pakicë në krahasim me prillin e këtij citi janë rritur për 1.3 përqind.

Ne krahasim me prillin e këtij viti, në muajin maj është regjistruar rritje e kostos për jetesë për 0.9 përqind. Rritje më e theksuar është regjistruar te restorantet dhe hotelet (3.1 %), rekreacion dhe kulturë (2.1 %), transport (1.9 %), veshje dhe këpucë (1.5), ndërkohë ulje është regjistruar te komunikimi (0.3).