Ne mendojmë shumë dhe ndjejmë pak!

Ne mendojmë shumë dhe ndjejmë pak. Më shumë se për makineri, ne kemi nevojë për njerëzi; më shumë se sa zgjuarsi, ne kemi nevojë për mirësi dhe butësi. Pa këto cilësi jeta do të jetë e dhunshme dhe çdo gjë do të humbasë.

Çarli Çaplin,  regjisor, aktor dhe komedian anglez