MPB konstatoi parregullsi: Do të hiqet parku argëtues me rrotë panoramike në Karposh

Në zonën e Komunës së Karposhit, konkretisht përballë qendrës sportive Boris Trajkovski, janë vendosur rekuizita për një park argëtimi, përfshirë një rrotë panoramike, pa dokumente përkatëse dhe leje të nevojshme, më 20.05.2024, njofton MPB, transmeton Portalb.mk.

“Njësiti për krime ekonomike dhe kompjuterike në SPB Shkup, në koordinim me zyrtarë nga Inspektorati Shtetëror i Tregut, Drejtoria për të hyra publike dhe inspektori ndërtimor nga Komuna e Karposhit, kanë dalë në vendngjarje dhe kanë ndërmarrë masa dhe aktivitete konkrete përkatëse në kuadër të kompetencat dhe kompetencat e tij”, thonë nga MPB.

Përkatësisht, nga ana e shërbimeve inspektuese, pas masave dhe aktiviteteve të ndërmarra dhe gjendjes faktike të konstatuar është përpiluar procesverbal për gjendjen e konstatuar, ndërsa inspektor i autorizuar ndërtimor nga Komuna e Karposhit ka iniciuar procedurë për parregullsitë e konstatuara, pas së cilës do të merren masa konkrete në drejtim të largimit të të njëjtit, ndërprerjes së ushtrimit të veprimtarisë, si dhe zhvendosjes së rekuiziteve.

Kujtojmë se nga Qyteti i Shkupit dy ditë më parë akuzoi se kompania nga Çairi, “Disneyland Requisites”, e regjistruar një muaj më parë, pa dokumente dhe leje përkatëse dhe pa dokumentacionin e nevojshëm që garanton sigurinë, po instalon rrotë panoramike dhe rekuizita të tjera në Karposh përballë Sallës Boris Trajkovski”.

Nga aty shtuanse Qyteti i Shkupit ka bërë vëzhgim dhe ka gjobitur personin juridik, por, siç thonë nga qyteti, kompania me dhunë vazhdon të punojë.

“I thërrasim institucionet kompetente dhe apelojmë që të veprojnë në kohë sa më të shkurtër, sepse siguria e fëmijëve dhe të gjithë vizitorëve të tjerë është vënë në pikëpyetje nga praktikimi i një arbitrariteti të tillë”, thanë nga Qyteti i Shkupit.