Maqedonisë së Veriut i nevojitet strategji për dekarbonizimin e sektorit të energjetikës, vlerësoi Llorkovski

Maqedonia e Veriut është në mes të rrugës drejt integrimit të plotë energjetik me BE-në. Pika jonë e fortë është sektori i energjisë elektrike, por nevojiten përmirësime në fushën e gazit dhe dekarbonizimit dhe këto janë dy elementë që kërkojnë më shumë përpjekje. Qeveria pritet të dorëzojë në Sekretariat një strategji të vitit 2030 dhe të sqarojë se cila do të jetë strategjia e dekarbonizimit, cili është kapaciteti i burimeve të ripërtërishme, cili është vizioni për integrimin e tregut rajonal, cilat janë objektet e ardhshme të prodhimit me bazë thëngjilli. Këto janë disa nga porositë që në intervistën për MIA-n i dërgoi drejtori i Sekretariatit të Bashkësisë Energjetike, Artur Llorkovski. 

Nga 1 janari i vitit 2026, çdo emetim që është pjesë e energjisë elektrike, çelikut, qelqit, çimentos, aluminit, hidrogjenit të eksportuar në BE duhet t’i nënshtrohet tatimit të karbonit.

Nëse vendi dëshiron të përjashtohet nga kjo, do të duhet të bëjë një bashkim të tregut deri në fund të vitit 2025 dhe, siç theksoi Llorkovski, qeveria duhet të zotohet të krijojë mekanizmin e tregtimit të karbonit në vend deri në vitin 2030. Kjo, shtoi Drejtori i Bashkësisë Energjetike, kërkon përditësimin e legjislacionit.

Ndryshe, në Maqedoninë e Veriut gjatë muajit prill është prodhuar energji elektrike në atë sasi sa 91.5 përqind e energjisë së shfrytëzuar është prodhuar në vend. Në termocentrale prodhohen 56.6 %, në hidrocentrale 26.6 %, në termocentralet e kombinuara (7 %), panelet solare (5.4 %), turbinat e erës (3.1 %) dhe bimët e biogazit (1.4 %).

Enti Shtetëror i Statistikave kishte raportuar që 99.9 përqind e qymyrit në Maqedoninë e Veriut shfrytëzohet për prodhimin e energjisë elektrike.