АNALIZË: Episod i ri i krizës politike – kah shkon ekonomia?

Shkupi, foto: Robert Atanasovski
Shkup më 08/10/2018 0:01

ANALIZË: Për pagesën e pensioneve do të nevojiten mbi 1 miliardë euro! (INFOGRAFIK)

Prej sot punojmë për pensione më të ulëta
Shkup më 04/10/2018 0:01

ANALIZË: Referendumi, votat e elektoratit shqiptar do të jenë të rëndësishme

Referendumi per emrin, 30 shtator
Shkup më 25/09/2018 0:01

ANALIZË: Referendum pa ngjyrë etnike – vendoset për ardhmërinë e të gjithëve!

Referendumi për emrin
Shkup më 19/09/2018 0:01

ANALIZË: Shkollat të fundosura në borxhe – komunat kërkojnë rritje të dotacioneve buxhetore për 30%!

Klasë
Shkup më 11/09/2018 0:05

ANALIZË: Reportazh – Greqia, konstantë turistike për qytetarët e Maqedonisë!

Shkup më 03/09/2018 0:01

ANALIZË: Sa kushton e sa vlerësohet puna në Maqedoni? (INFOGRAFIK)

Punëtorë
Shkup më 27/08/2018 0:01

ANALIZË: Taksambledhësit do t’i “gjuajnë” mospaguesit e tatimeve, DHP-ja dhe bankat do të jenë në linjë “të nxehtë”!

Të gjithë personat juridik dhe fizik të cilët kanë pronë të pa paraqitur, ose kanë bërë ndryshime në pronat e tyre personale, paraqitjen e tatimit deri tek Qyteti i Shkupit mund ta bëjnë deri më 31 janar.
Shkup më 24/08/2018 0:01

“Turqia është vend që nuk i ka asnjë cent borxh FMN-së”

më 16/08/2018 19:40

ANALIZË: Referendumi – moment kyç edhe për ekonominë! (INFOGRAFIK)

më 14/08/2018 0:01