Studentët e vitit të parë prej sot mund të aplikojnë për akomodim në konvikte studentore

Studentët që regjistrohen në vitin e parë të studimeve universitare në çdo institucion të arsimit të lartë shtetëror apo privat mund të aplikojnë nga sot për banim në konvikt studentor, transmeton Portalb.mk.

Për vitin e ardhshëm akademik janë planifikuar gjithsej 1093 vende të lira për studentët e parë në konviktet studentore shtetërore dhe private.

Vende më të lira për ka në konviktin studentor “Orde Çopela” në Prilep (gjithsej 266 vende), e më pas në konviktet “Goce Dellçev” (235) dhe “Pellagonia” (200) në Shkup.

Studentët që aplikojnë për konkurs duhet të plotësojnë një aplikim elektronik dhe të ngarkojnë dokumentacionin përkatës në internet portalin “e-uslugi” të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.

Studentët mund të aplikojnë për pranim vetëm në një konvikt.

Afati për regjistrimin e studentëve të vitit të parë zgjat nga sot deri më 15 shtator.

Lista përfundimtare e pranimeve për studentët do të shpallet më 5 shtator, ndërsa për studentët e viteve të para më 30 shtator. Studentët do të kenë mundësi të paraqesin kundërshtime pas përfundimit të rezultateve dhe kundërshtimet do të dorëzohen në shtëpinë ku studentët kanë aplikuar brenda 10 ditëve nga dita e shpalljes së rezultateve.

Nëse pas publikimit të listave përfundimtare të studentëve të pranuar sipas konvikteve, kapacitetet akomoduese në një konvikt të caktuar mbeten të paplotësuara, regjistrimi do të vazhdojë deri në plotësimin e tyre, por jo më vonë se data 30 nëntor.

Ndryshe, nga sot për akomodim në konvikt studentor mund të aplikojnë edhe studentët e viteve të dyta e lart që kanë humbur afatin e parë.

Thirrja për studentët është gjithashtu e disponueshme dhe mund të gjendet në ueb-faqen e internetit të MASh-it “e-uslugi“.

Më shumë informacion, si dhe dokumentacionin e nevojshëm, mund të gjeni në këtë link.

Kujtojmë se prej sot e deri më 5 shtator, studentët e viteve të dyta dhe më lart, të cilët e kanë lëshuar afatin e parë të aplikimit për drejtën e ushqimit të subvencionuar studentor për vitin akademik 2023-2024, mund të paraqesin aplikim.