Shkupi me mundësi më të larta për kujdes shëndetësor, Krusheva në fund të listës

Qendra për Komunikime Civile ka publikuar sot anketën për nivelin e kujdesit shëndetësor të banorëve në 30 qendrat shëndetësore në vend, transmeton Portalb.mk. Hulumtimi tregoi se:

  • Banorët e kryeqytetit të Shkupit kanë mundësitë më të larta për kujdes shëndetësor, ndërsa banorët e Krushevës kanë më së paku mundësi për kujdes adekuat shëndetësor.
  • Ka dallime të mëdha në mundësi, pra në nivelin e kujdesit shëndetësor që mund të marrin banorët e 30 qyteteve të vendit.
  • Qytetet e mëdha janë më të mira dhe qytetet më të vogla janë më keq. Por Kërçova dhe Koçani janë më të këqijtë në mesin e qyteteve të mëdha, ndërsa Vinica dhe Dellçeva janë më të mirat nga qytetet e vogla.
  • Përveç Shkupit, në krye të listës janë Manastiri dhe Shtipi, ndërsa në fund, përveç Krushevës, Makedonski Brodi, Vallandova dhe Kriva Pallanka.

Sondazhi, i cili përfshin 22 tregues, merr parasysh objektet mjekësore njerëzore dhe hapësinore në dispozicion të banorëve të këtyre rajoneve si spitalet, qendrat shëndetësore, shërbimet e mbrojtjes së grave, fëmijët e moshës parashkollore dhe shkollore, mjekët, specialistët dhe staf tjetër shëndetësor, por edhe shkalla e vdekshmërisë së foshnjave.

Shembuj

Më poshtë janë vetëm disa shembuj për të ilustruar kushtet dhe dallimet midis qyteteve, në mënyrë që të stimulohet kërkimi, analiza dhe përmirësimi i mëtejshëm i kushteve.

Një nga treguesit me diferenca të mëdha midis qyteteve është numri i fëmijëve në një shërbim shëndetësor për fëmijët e moshës 0 deri në 6 vjeç. Vinica është më e mira këtu, ku ka një shërbim apo klinikë pediatrie të tillë për çdo 129 fëmijë. Përkundrazi, më të këqijat janë Ohri, Prilepi dhe Shkupi, ku një shërbim të tillë ka për më shumë se 3000 fëmijë të kësaj moshe. Gjashtë qytete kanë një shërbim të tillë, por aty nuk ka mjekë dhe duhet të udhëtojnë në qytete të tjera për një shërbim të tillë.

Situata me numrin e grave në shërbimin shëndetësor të grave është e ngjashme. Më e mira është Berova me 1388 femra në një shërbim të tillë, ndërsa më e keqe është në Prilep, ku një shërbim i tillë “mbulon” rreth 36.000 femra. Tre qytete nuk e kanë fare një shërbim të tillë, pra gjinekolog.

Një nga parametrat më të rëndësishëm për mundësitë e kujdesit shëndetësor është numri i banorëve të një praktike parësore, pra të një shërbimi të mjekësisë së përgjithshme. Këtu, tre qytete – Dellçeva, Kavadari dhe Berova – gjithsej rreth 1100 banorë janë më të mirat për një shërbim të tillë. Përkundrazi, Gostivari dhe Kërçova janë më të këqijtë me dy herë e gjysmë më keq, gjegjësisht Gostivari me rreth 3000 banorë në një zyrë dhe Kërçova me më shumë se 2700 banorë në një shërbim të tillë.

Sa i përket numrit të punëtorëve shëndetësorë (kryesisht infermierëve) për mjek në kujdesin sekondar shëndetësor, Makedonski Brodi është më i miri me 3 punëtorë shëndetësorë për mjek, ndërsa Vinica është më e keqja me vetëm 0.7 infermierë për mjek. Standardi në këtë fushë është 2 infermierë për mjek në kujdesin dytësor.

“Top” 5 qytetet sipas mundësive të kujdesit shëndetësor

Shkupi

Kryeqyteti në vend është i pari sipas totalit të pikëve të fituara për nivelin e kujdesit shëndetësor në dispozicion të banorëve të tij. Vendi i parë i Shkupit është kryesisht për faktin se në rajonin e gjerë të Shkupit ekzistojnë të gjitha llojet dhe shkallët e objekteve shëndetësore, gjë që nuk është rasti me shumicën e qyteteve të tjera në vend. Mirëpo, mangësia kryesore e Shkupit sa i përket mundësive të kujdesit shëndetësor është se ka një numër të madh të banorëve, prandaj disa nga treguesit që reduktohen për banor kanë vlerë më të ulët.

Manastir

Me vetëm disa pikë më pak se Shkupi, Manastiri është i dyti në listë sipas mundësive për kujdes shëndetësor të banorëve. Manastiri ka gjithashtu një rrjet të gjerë të objekteve shëndetësore, si dhe staf të mirë me mjekë, specialistë, stomatologë dhe farmacistë.

Shtip

Shtipi është në vendin e tretë në ranglistë, si qyteti më mirë i renditur nga Maqedonia Lindore. Ngjashëm me Manastirin, edhe Shtipi ka një rrjet të gjerë të objekteve shëndetësore. Qyteti qëndron mirë për sa i përket disponueshmërisë për qytetarët e pikave për mbrojtjen e fëmijëve, të rinjve, grave dhe mjekësisë së punës.

Kavadari

Kavadari është më i vogli në mesin e pesë qyteteve më mirë të renditura. Edhe pse me vetëm një spital të përgjithshëm, qyteti qëndron mirë me staf me personel mjekësor dhe disponueshmëri të objekteve shëndetësore për mbrojtjen e fëmijëve, të rinjve, grave dhe mjekësisë së punës, por edhe me pika të përshtatshme në fshat. Një nga faktorët negativë është numri i vogël i shtretërve spitalorë në dispozicion.

Velesi

Velesi renditet i pesti për sa i përket mundësive të kujdesit shëndetësor për banorët. Qyteti ka një rrjet të mirë të objekteve shëndetësore, përveç pikave rurale. Është e pajisur mirë me mjekë dhe specialistë, por një numër i vogël punonjësish shëndetësorë në veprimtari specialistike-konsultative në kujdesin sekondar shëndetësor. Mungesë është edhe numri i vogël i shtretërve spitalorë në dispozicion sipas numrit të banorëve.

Qytete me mundësi të reduktuara për kujdes shëndetësor

Krusheva

Krusheva është bindshëm në vendin e fundit sipas kësaj renditjeje të qyteteve sipas mundësive të kujdesit shëndetësor, e bërë në bazë të 22 treguesve që i referohen objekteve mjekësore (njerëzore dhe hapësinore) në dispozicion të banorëve të çdo qyteti. Në Krushevë ka më pak mjekë sipas numrit të banorëve, nuk ka shtretër spitalor, as shërbime për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve parashkollorë dhe shkollorë, grave dhe mjekësisë së punës.

Kriva Pallanka

Kriva Pallanka është në vendin e parafundit sipas mundësive për kujdes shëndetësor. Edhe pse ka shërbime për fëmijët dhe të rinjtë parashkollorë dhe shkollorë, nuk ka mjekë, nuk ka shërbim për mjekësinë e punës, dhe një mjek dhe specialist mbulojnë shumë më tepër banorë se në qytetet e tjera. Për çdo mijë banorë ka vetëm një shtrat spitalor.

Valandova dhe Makedonski Brodi

Vallandova dhe Makedonski Brodi janë menjëherë para Krushevës dhe Kriva Pallankës sipas mundësive për kujdes shëndetësor të popullatës në këtë qytet, me po aq pikë të fituara. Makedonski Brodi nuk ka shërbim për fëmijët dhe të rinjtë shkollorë dhe për gratë. Të dy qytetet nuk kanë shërbim të mjekësisë së punës. Nga ana tjetër, të dy qytetet kalojnë mirë në numrin e mjekëve dhe specialistëve në raport me numrin e banorëve.