Nëse s’mund t’u ndihmoni njerëzve materialisht!

Nëse s’mund t’u ndihmoni njerëzve materialisht, së paku takohuni me ta me buzëqeshje dhe me sjellje të mira

Muhammedi a.s, profet, udhëheqës fetar, politik dhe ushtarak nga Meka që unifikoi Arabinë në një fe të vetme, Islamin. Ai, është i dërguari fundit i Zotit për njerëzimin