RMV, është publikuar thirrja e tretë për ndihmë financiare për studentët, ndonëse ka prindër që nuk kanë marrë para për të parën

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) shpalli thirrjen e tretë publike për mbështetje financiare për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, familjet e të cilëve kanë pagë neto deri në gjithsej 50.000 denarë. Dokumentet duhet të dorëzohen nga prindërit që ende nuk kanë dorëzuar dokumente për këtë qëllim, ndërsa të tjerët që kanë aplikuar tashmë në dy thirrjet e tjera, nuk kanë nevojë të dorëzojnë dokumente (përveç certifikatës së pagës, nëse ka ndryshim në gjendjen e të ardhurave totale mujore mbi 50.000 denarë të familjes), transmeton Portalb.mk.

Të gjitha dokumentet e nevojshme që duhet të dorëzojnë të interesuarit janë të listuara në thirrjen publike.

Së fundmi ka pasur vonesë në pagesën e parave për muajt dhjetor dhe janar, për shkak të gabimeve në të dhënat e dërguara nga shkollat ​​në Ministrinë e Arsimit. Shkollat ​​dorëzojnë listat e nxënësve që plotësojnë kushtet, dhe në to dorëzohen të dhënat për prindin/kujdestarin që ka paraqitur kërkesën. Por gabimet në të dhënat e dërguara nga shkollat ​​pengojnë procesin e pagesës në Ministrinë e Financave.

Një pjesë e prindërve presin para për muajin dhjetor 2023 dhe janar 2024 dhe në ditët në vijim do të duhet të ketë pagesë edhe për muajin aktual. Nga Ministria e Arsimit Meta.mk nuk ka marrë një përgjigje të saktë në pyetjen se kur mund të presin pagesën prindërit që nuk kanë marrë para në llogaritë e tyre, por sigurojnë se pagesa do të bëhet së shpejti.

Kujtojmë se dje qindra studentë protestuan para Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës duke u shprehur se po kërkojnë ndryshime.

Qëllimi i protestës ishte të theksohet nevoja për një efikasitet më të madh të institucionit, të shprehet revolta e studentëve për pagesën në kohë të bursave të zgjatura, vonesat e vauçerëve të transportit dhe vonesat me pagesat pas përfundimit të marrëveshjeve për pagesën retroaktive të bursave.

Studentët në protestë vunë në dukje edhe problemet me ushqimin e subvencionuar të studentëve dhe mosrespektimin e afateve të përcaktuara dhe koordinimin mes departamenteve në institucion.

Protesta u organizua nga Parlamenti Studentor Universitar i UKM-së, ndërsa ka marrë mbështetje nga kuvendet tjera studentore nga shteti, si dhe nga disa organizata studentore dhe lëvizje joformale.