Browsing Category

Ramazani

Çfarë është festa e madhe e Bajramit?

Muslimanët kanë dy festa, dy bajrame, Bajramin e Ramazanit dhe Bajramin e Kurbanit. Këtë qartë e ka theksuar Muhammedi a.s. në një hadith të tij. Kjo festë ka edhe përmbajtjen e saj, gëzimin, harenë, në çka tregon edhe shembulli i Ebu…
Lexo më shumë

Pyetjet e Beduinit ndaj Muhamedit a.s.

Një ditë, një beduin erdhi në një xhami ku ishte edhe pejgamberi jonë, Muhamedi a.s. Pasi i përshëndeti dhe u dha selam besimtarëve të pranishëm, kërkoj leje nga i dërguari i Allahut që të shtroj disa pyetje. Muhamedi a.s. i dha shenjë që…
Lexo më shumë

Pendimi dhe kushtet e pendimit

Pendimi të cilin e urdhëron All-llahu s.u.t, është pendimi i sinqertë i cili ka kushte, e ato janë pesë: Kushti i parë: Të jetë vetëm për All-llahun s.u.t, në mënyrë që ta çojë ky pendim në dashurinë e All-llahut s.u.t, madhërimin,…
Lexo më shumë

Dobitë që ka ngrënia e syfyrit

1) Ngrënia e syfyrit është bereqet: Transmetohet nga Selmani (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Bereqeti gjendet në tri gjëra: Në të ngrënurit bashkë, në të…
Lexo më shumë

Dobitë e natës së madhe të Kadrit

Shkruan: Mr. Rejhan Neziri, imam në Zvicër "1. Ne e kemi zbritur (Kuranin) në Natën e Kadrit. 2. E kush mund të ta shpjegojë ty se ç'është nata e Kadrit? 3. Nata e Kadrit është më e mirë se njëmijë muaj. 4. Engjëjt dhe Shpirti…
Lexo më shumë

Dyert e qiellit janë të hapura në Ramazan

Temën e lutjes, do e startojmë me një ngjarje që ka ndodhur mes Zekerias a.s dhe Merjemes a.s. Është pikërisht historia e tyre, boshti i kësaj teme. Sa herë që Zekeria a.s hynte në faltoren dhe tempullin ku gjendej Merjemeja, gjente tek ajo…
Lexo më shumë

Kushtet e lutjes, ja cilat janë

Ibën Kajjimi All-llahu e mëshiroftë thotë: Lutjet u ngjajnë armëve, meqë arma është e dobishme në bazë të fuqisë së goditjes e jo mprehtësisë së shpatës, andaj çdoherë që shpata është e mirë dhe pa defekte dhe goditja të jetë e fuqishme,…
Lexo më shumë