ANALIZË: Dita e Kursimit, 51% e depozitave në RMV janë në denarë, bankat “në gjueti” për kursimtarët

Për herë të dytë këtë vit, depozitat e përgjithshme kanë trend negativ. Në fund të tremujorit të tretë u regjistrua një rënie prej 0,2%. Qytetarët dhe sektori i korporatave në banka ruajnë 8,2 miliardë euro, shkruan analiza javore ekonomike e Portalb.mk. Me shtrëngimin e politikës monetare, u regjistrua rritje e kamatave për kursimet pas rritjes së kamatave për kreditë. Si është situata me kursimet në vend në prag të 31 Tetorit – Ditës Botërore të Kursimeve?

Në fund të shtatorit, “rënie” e kursimeve…

“Për depozitim me afat prej 13 muajsh, për 30.000 denarë kamata promovuese është 3,5% . Për të njëjtën periudhë dhe për  të njëjtën shumë, kamata në euro është 2,3%”

“Për depozitat në denarë me afat maturimi 3 vjet dhe me shumë minimale prej 2.500 euro kamata është 3,5%”

Këto janë vetëm një pjesë e ofertave të bankave në muajin tetor – muajin e kursimeve. Vërehet se përgjithësisht ofrohen kamata më të larta në krahasim me vitin e kaluar, por tani me theks në kamatat për kursimin në denarë. Përderisa bankierët përpiqen të tërheqin depozita, të dhënat e reja të kursimeve tregojnë se tremujori i tretë i vitit u mbyll me parashenjë negative për kursimet, me një rënie prej 0,2%. Të dhënat krahasuese të BPM-së tregojnë se këtë vit, për herë të dytë, është regjistruar një “shkrirje” e depozitave, në tremujorin e parë për -0,9%, kurse në të dytin rritje prej 1,2%.

Në fund të shtatorit, baza totale e depozitave arriti në pak më shumë se 8,3 miliardë euro. Prej tyre, 2,4 miliardë euro janë para të sektorit të korporatave dhe 5,4 miliardë euro janë depozita të amvisërive.

Depozitat, analiza ekonomike e Portalb.mk
Depozitat, analiza ekonomike e Portalb.mk

Totali i depozitave të kursimeve në tremujorin e tretë u zvogëlua për rreth 15 milionë euro dhe kjo rënie u regjistrua te depozitat e sektorit të korporatave, përkatësisht të kompanive. Në fund të tremujorit të tretë, krahasuar me tremujorin e dytë, depozitat e kompanive u zvogëluan për rreth 33,5 milionë euro ose -1,4%, ndërsa trend negativ vërehet edhe te kursimet në denarë dhe në deviza të kompanive.

Depozitat e kursimeve në denarë dhe në deviza…

Te kompanitë dominojnë kursimet në denarë, kurse te amvisëritë dominojnë kursimet në deviza. Analiza krahasuese e “Portalb”-it e bërë në bazë të të dhënave të BPM-së tregon disa tendenca dhe situata interesante.

Kështu, 51% e depozitave të përgjithshme të kursimeve janë në denarë, ndërsa pjesa tjetër prej 49% janë në deviza, me dominim të euros.

Depozitat, analiza ekonomike e Portalb.mk
Depozitat, analiza ekonomike e Portalb.mk

Për sa i përket gjendjes valutore në fund të vitit të kaluar, në tremujorin e tretë ka rritje të kursimeve në denarë.

Depozitat, analiza ekonomike e Portalb.mk
Depozitat, analiza ekonomike e Portalb.mk

Me shtrëngimin e përsëritur të politikës monetare për të amortizuar inflacionin, gjegjësisht për të ruajtur stabilitetin e kursit të këmbimit të monedhës vendase, bankat i rritën kamatat për kreditë, gjë që shkaktoi edhe rritje të kamatave për depozitat. Sipas informacioneve të fundit të disponueshme në gusht, kamata mesatare e totalit të depozitave ishte 1,55%, ndërsa në të njëjtin muaj të vitit të kaluar ishte 0,69%.

Kamatat, infografik nga Portalb.mk
Kamatat, infografik nga Portalb.mk

Para fillimit të “cunamit inflacioniste”, kamatat e depozitave ranë në një nivel shumë të ulët. Të dhënat tregojnë se nga gushti i vitit 2020 deri në shkurt të vitit 2023, kamata e totalit të kredive ishte nën 1%.