Browsing Tag

Agjërim

Pyetjet e Beduinit ndaj Muhamedit a.s.

Një ditë, një beduin erdhi në një xhami ku ishte edhe pejgamberi jonë, Muhamedi a.s. Pasi i përshëndeti dhe u dha selam besimtarëve të pranishëm, kërkoj leje nga i dërguari i Allahut që të shtroj disa pyetje. Muhamedi a.s. i dha shenjë që…
Lexo më shumë

Pendimi dhe kushtet e pendimit

Pendimi të cilin e urdhëron All-llahu s.u.t, është pendimi i sinqertë i cili ka kushte, e ato janë pesë: Kushti i parë: Të jetë vetëm për All-llahun s.u.t, në mënyrë që ta çojë ky pendim në dashurinë e All-llahut s.u.t, madhërimin,…
Lexo më shumë

Dobitë që ka ngrënia e syfyrit

1) Ngrënia e syfyrit është bereqet: Transmetohet nga Selmani (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Bereqeti gjendet në tri gjëra: Në të ngrënurit bashkë, në të…
Lexo më shumë

Dobitë e natës së madhe të Kadrit

Shkruan: Mr. Rejhan Neziri, imam në Zvicër "1. Ne e kemi zbritur (Kuranin) në Natën e Kadrit. 2. E kush mund të ta shpjegojë ty se ç'është nata e Kadrit? 3. Nata e Kadrit është më e mirë se njëmijë muaj. 4. Engjëjt dhe Shpirti…
Lexo më shumë

Dyert e qiellit janë të hapura në Ramazan

Temën e lutjes, do e startojmë me një ngjarje që ka ndodhur mes Zekerias a.s dhe Merjemes a.s. Është pikërisht historia e tyre, boshti i kësaj teme. Sa herë që Zekeria a.s hynte në faltoren dhe tempullin ku gjendej Merjemeja, gjente tek ajo…
Lexo më shumë

Kushtet e lutjes, ja cilat janë

Ibën Kajjimi All-llahu e mëshiroftë thotë: Lutjet u ngjajnë armëve, meqë arma është e dobishme në bazë të fuqisë së goditjes e jo mprehtësisë së shpatës, andaj çdoherë që shpata është e mirë dhe pa defekte dhe goditja të jetë e fuqishme,…
Lexo më shumë

Mësoni sekretet e agjërimit

All-lahu i lartësuar nuk ua ka bërë robërve asnjë adhurim obligim ngaqë Ai ka nevoj për një gjë të tillë sepse Ai është i Lartësuar, mirëpo ai ua ka bërë obligim për  ndonjë urtësi, kuptime madhështore apo qëllim të çmuar, për të mirën e…
Lexo më shumë

Jeta bashkëshortore gjatë Ramazanit

Me të vërtetë, femra muslimane, nën hijen e mësimeve të drejta islame dhe udhëzimeve të tij të urta, jeton një jetë të ndershme, të mbushur me respekt dhe ndershmëri, që nga dita e parë e ardhjes se saj në këtë botë, duke vazhduar kështu në…
Lexo më shumë