RMV, me ligjin e ri pritet të ulen çmimet e ushqimeve, te disa produkte bujqësore zbritja do të kufizohet në 10%

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në Seancën e sotme miratoi Ligjin për ndalimin e praktikave të padrejta tregtare në zinxhirin e furnizimit me produkte bujqësore dhe ushqimore. Ligji parashikon përqindjen e zbritjes maksimale që tregjet mund të kërkojnë nga prodhuesit dhe furnitorët, e cila tani kalon 30%-40% të çmimit. Me këtë zgjidhje, parashikohet gjithashtu një listë e produkteve bujqësore dhe ushqimore ku zbritja do të kufizohet në 10% dhe në përputhje me këtë, rrjetet e supermarketeve do të konkurrojnë me njëri-tjetrin, gjë që do të ndikojë në uljen e çmimeve, transmeton Portalb.mk.

Ligji rregullon kushtet dhe mënyrën se si do të bëhet tregtia e produkteve bujqësore dhe ushqimore. Aplikimi i tij pritet të ndikojë në uljen e çmimeve të produkteve bujqësore dhe ushqimore, e me këtë edhe në cilësinë e produkteve.

Për herë të parë në vend është sjellë një zgjidhje e tillë ligjore, ku renditen 26 praktika të padrejta tregtare që do të rregullohen.

Zëvendëskryeministri për Çështjet Ekonomike, Fatmir Bytyqi, i vlerëson pozitive vendimet e disa kompanive për të lënë çmimet e ngrira të disa produkteve deri më 15 maj. Pritshmëritë e tij janë që tashmë është krijuar rendi me çmimet dhe ligji për ndalimin e praktikave të padrejta tregtare, i cili do të kontribuojë në një zgjidhje sistematike.

“Unë pres që urdhri tashmë është krijuar. Reagimet e para të biznesmenëve javën e kaluar ishin vërtet pozitive, inkurajuese. Kishte kompani që dolën vetë dhe thanë se për shkak se duan të jenë të përgjegjshëm do të mbajnë të njëjtat çmime të ngrira deri më 15 maj. Këto janë pak kompani, por është një inkurajim që në ndryshim nga gjithçka ka ndodhur në periudhën e kaluar, kur nuk ka ndërprerje të zinxhirit të vlerës, të zinxhirit të furnizimit, biznesmenët dinë të jenë të përgjegjshëm dhe të mos bëjnë presion mbi përdoruesit e fundit”, tha Bqytyqi sot, duke iu përgjigjur pyetjeve gazetareske.

Sipas Bytyqit, ligji që ndalon praktikat e padrejta tregtare është një zgjidhje që nuk e kemi pasur më parë, por edhe se është rruga e duhur drejt integrimit evropian.

Me këtë propozim-Ligj pritet të eliminohet transferimi i pajustifikuar dhe joproporcional i rrezikut ekonomik nga një partner tregtar në tjetrin; ose të imponojë një çekuilibër të konsiderueshëm në të drejtat dhe detyrimet e një partneri tregtar ndaj një tjetri.

Tarifat e ngarkuara aktualisht në marrëdhëniet kontraktuale midis blerësit dhe furnizuesit, të cilat tarifa ndikojnë seriozisht në çmimin e shitjes me pakicë në dëm të konsumatorëve, do të konsiderohen si një praktikë e ndaluar tregtare e padrejtë.

“Çelësi në këtë pjesë është konvergjenca dhe harmonizimi më i madh i legjislacionit nacional me legjislacionin e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Republika e Maqedonisë së Veriut është i vetmi vend nga Ballkani Perëndimor që ka transpozuar këtë Direktivë të BE-së, me qëllim të vendosjes së marrëdhënieve të drejta dhe të barabarta në lidhje me dominimin e fuqisë negociuese në tregtinë ndërmjet dy ose më shumë partnerëve të biznesit”, thonë nga Ministria e Ekonomisë.

Me miratimin e propozim Ligjit pritet të arrihen efekte pozitive në veprimtarinë e biznesit të të gjithë operatorëve (blerës dhe furnitorë), të cilët janë aktivë në zinxhirin e furnizimit bujqësor dhe ushqimor në faza të ndryshme të prodhimit, përpunimit, tregtimit, shpërndarjes dhe shitjes me pakicë të produkteve bujqësore dhe produkteve ushqimore dhe zbatimi i duhur i ndalimeve të praktikave të padrejta tregtare në zinxhirin e furnizimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore.

Gjithashtu, zgjidhja ligjore siguron kontrolle dhe mbikëqyrje më efektive të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës, i cili merr kompetencë shtesë. Komisioni ka për detyrë që në gjashtë muajt e parë të hyrjes në fuqi të ligjit të harmonizojë të gjitha aktet e tij me dispozitat e këtij propozimi dhe të sigurojë burime të personelit të kualifikuar teknikisht dhe teknologjik për kontrollin e duhur dhe të qetë të dispozitave të parashikuara në propozimin e ligjit.

“Për herë të parë, Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës i jepet autoriteti për të bashkëpunuar me Komisionin Evropian dhe organet e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian në procedurat për identifikimin e praktikave të padrejta tregtare, dhe në veçanti për të shkëmbyer informacione dhe përvoja. mbi praktikat më të mira, rastet e reja dhe praktikat e reja të padrejta tregtare, praktikat e reja, si dhe masat detyruese që kryhen në procedurë për përcaktimin e praktikave të padrejta tregtare dhe dhënien e ndihmës në procedurat për përcaktimin e praktikave të padrejta tregtare që kanë dimension ndërkufitar”, njoftojnë nga Ministria e Ekonomisë.

Në zgjidhjen e propozuar parashikohen gjoba deri në 20 mijë euro për mosrespektim të dispozitave ligjore.

Kujtojmë se ministri Kreshnik Bekteshi, në fund të shkurtit njoftoi se nuk do të vazhdojnë çmimet e garantuara të produkteve në markete prej muajit mars. Rendin në konkurrencën e pandershme, Bekteshi tha se do ta vendosë me miratimin e Ligjit për Praktika Tregtare Jokorrekte, i cili është miratuar sot.

Kujtojmë se me Vendimin paraprak të Qeverisë, shitësve me pakicë u ndalohej të ofronin shitje aksionale (aksion) dhe shitje promocionale (promocion) gjatë shitjes së produkteve bujqësore dhe ushqimore.

Në të njëjtën kohë, u vendos që çmimet në tregtinë me pakicë, të cilat janë ulur për shkak të skadimit të afatit të produkteve bujqësore dhe ushqimore, të mos konsiderohen si shitje promocionale (promocion).