Joveski kërkon përgjigje urgjente nga Këshilli Gjyqësor: Në cilat lëndë janë shtyrë seancat për shkak të prokurorëve?

Në cilat raste seancat gjyqësore janë shtyrë më shumë herë për shkak të mungesës së prokurorit publik nga Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (PThP NKOK) apo nga Prokuroria Themelore Publike (PThP) Shkup? Në cilat data janë caktuar seancat e shtyra për secilën lëndë  individualisht dhe me çfarë arsyetimi e kanë arsyetuar mungesën prokurorët kompetentë? Këto janë dy pyetjet për të cilat prokurori publik Ljubomir Joveski kërkon përgjigje të menjëhershme nga Këshilli Gjyqësor pas shqyrtimit dhe miratimit të raportit nga vizita e punës në Gjykatën Themelore Penale Shkup, transmeton Portalb.mk.

Në seancën para dy ditësh në këtë organ, anëtarët e Këshillit theksuan se ndër të tjera ka pasur zvarritje të proceseve gjyqësore edhe për shkak të mungesës së prokurorëve.

“Ky lloj informacioni (përgjigje të pyetjeve) është i nevojshëm urgjentisht për të mundësuar detyrimin ligjor për mbikëqyrje ligjore dhe në kohë të funksionit të prokurorit publik në përputhje me parimin e hierarkisë dhe vartësisë në Prokurorinë Publike”, thekson Joveski.

Më tej, në letrën drejtuar Këshillit Gjyqësor, ai nënvizon se informacionet i nevojiten sepse shpejtësia dhe efikasiteti janë një nga kriteret bazë për vlerësimin e prokurorëve, si dhe se ekziston mundësia për fillimin e procedurës disiplinore.

“Sipas Ligjit për Prokurorinë Publike, megjithatë, prokurorit publik mund të inicohet procedurë për shkelje të kryer disiplinore nëse mungon publiku ose vonon pa arsye në seancat ose seancat e parapara gjykatës. Nëse prokurori publik pa shkaqe të arsyeshme nuk vepron në rastet në afatet e parapara ligjore, për shkak të të cilave procedura është zvarritur dukshëm ose ka ardhur parashkrimi i ndjekjes penale, kjo përbën bazë për fillimin e procedurës për më shumë. Shkelje e rëndë disiplinore”, shkruan prokurori republikan.

Ai njofton se do të kërkojë nga krerët e PNKOK-së dhe Prokurorisë Publike të Shkupit, Islam Abazi dhe Gavril Bubevski, që të mbajnë kolegjiume urgjente për t’i informuar prokurorët se mungesat e shumta në seancat gjyqësore do të jenë bazë për fillimin e procedurës disiplinore të menjëhershme ndaj prokurorëve nëse konstatohet mungesa e pajustifikuar.

Përndryshe, Komisioni për Mbikëqyrjen e Funksionimit të AKMIS-it në gjykata ka kryer mbikëqyrje në katër gjykata themelore në vend, njoftoi Ministria e Drejtësisë. Mbikëqyrja është bërë në Berovë, Krushevë, Kratovë dhe Kumanovë gjatë së cilës i ka konstatuar këto gjendje:

  • Mosrespektim të plotë të dispozitave ligjore për largim dhe përfshirje, si dhe përjashtim të gjyqtarëve nga AKMIS
  • Numër të pamjaftueshëm të gjyqtarëve në gjykatat më të vogla me juridiksion themelor
  • Numër të pamjaftueshëm të profesionistëve nga lëmia e TI në gjykata
  • Arkivim i lëndëve në mënyrë të ndërprerë dhe mungesa e hapësirës adekuate arkivore, ato mbahen në bodrume
  • Mosshpallja e konkurseve për punësim dhe promovime pavarësisht pëlqimit të marrë nga kryetarë të mëparshëm
  • Incizimi i zërit kryesisht nuk funksionon

Kujtojmë se Këshilli Gjyqësor në muajin maj ka qenë cak i kritikave negative nga ndërkombëtarët, pasi ish-kryetarja Vesna Dameva u shkarkua nga posti i saj më 26 prill. Në seancën e Këshillit Gjyqësor ka pasur debat kur Dameva ka refuzuar të vendosë një pikë votimi që nuk ishte në rend dite. Zëvendësi i saj Selim Ademi bëri thirrje për votim për shkarkimin e saj. Ai është mbështetur nga shtatë anëtarë dhe ka deklaruar se Dameva është shkarkuar dhe në prani të saj ka marrë drejtimin e seancës.

Pas skandalit ka ardhur një reagim nga ambasada amerikane. Nga aty theksuan se anëtarët e Këshillit kanë për detyrë ndërtimin e një sektori të pavarur gjyqësor. Pas dorëheqjeve të dy gjyqtarëve, Koalicioni “Të gjithë për një proces të drejtë” u bëri thirrje anëtarëve të tjerë që të dorëzojnë dorëheqjet. Gjykatësit kanë ardhur në pozitë tanimë tetë muaj, ndërkaq mandati i tyre është gjashtëvjeçar.