Deponia e shkritores në Veles nuk pastrohet, rasti pret ta zbardhin institucionet

Kompania Keps Mont Group, e cila ka koncesion për pastrimin e deponisë me zgjyrë të shkritores në Veles, ka parashtruar ankesë në komisionin e procedurës administrative të shkallës së dytë për vendimin e Komunës së Velesit që të mos u jepet leje e re B-integrues, transmeton Portalb.mk.

Koncesionari konsideron se është dëmtuar që pushteti vendor në shpjegimin e vendimit shprehet se mbetjet në deponi nga shkritorja nuk trajtoheshin si pikë e nxehtë historike, por si lëndë e parë minerale e prodhuar nga njeriu. Gjithashtu, në vendim, autoritetet lokale përdorin si argument rrezikun, për shkak të mënyrës se si propozohet të punohet në deponi, të shkaktohen pasoja të dëmshme për shëndetin e banorëve të qytetit.

“Në ankesë theksojmë marrëveshjen e koncesionit të lëndës së parë minerale me Ministrinë e Ekonomisë, e cila është baza e punës tonë. Gjithashtu listojmë të gjitha lejet që kemi marrë prej katër vitesh nga disa institucione që tregojnë qartë se mënyra se si duhet trajtuar lëndën e parë nuk do të ndotë mjedisin, sepse nuk është një shkritore e re, por një proces mekanik ndarjeje”, thotë Caps Mont Group.

Kompania kërkoi një licencë të re të integruar B vitin e kaluar, pasi ajo skadoi në 2019. Kërkesës iu shtuan edhe dy aktivitete, thërrmimi dhe bluarja e zgjyrës, si përgatitje për eksportimin dhe përpunimin e saj. Koncesionari thotë se sistemi në të cilin lënda e parë do të grimcohet dhe bluhet është i mbyllur dhe nuk do të ketë ndotje dhe si dëshmi përmendin miratimet e Studimit dhe Përpunimit Mjedisor nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

Por, vendimi i kryetarit Marko Kolev ka qenë që të mos nënshkruhet leja, e cila e ka ngecur të gjithë procesin në procedura administrative dhe aktualisht nuk po bëhet asgjë në terren. Vendimi i komisionit të shkallës së dytë mund ta kthejë lëndën në rivendim në Komunën e Velesit ose ta dërgojë në Gjykatën Administrative.

Banorët e velesit ndërkohë do të vazhdojnë të jetojnë pranë kodrës së zezë. Supozohet se deponia nga shkritorja ka rreth dy milionë tonë zgjyrë, e cila përmban rreth 10 përqind zink, një përqind plumb si dhe metale të tjera të rrezikshme si kadmium, bakër, arsenik, indium, talium. Ndikimi i tyre në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve është i madh, siç shihet nga testet e Ministrisë së Shëndetësisë, të cilat kanë vërtetuar ndotjen me metale të rënda, kryesisht me plumb dhe kadmium, në tokë në një rreze prej rreth njëzet kilometrash, në të cilën ka janë edhe fusha ku rritet ushqimi. Perimet që konsumojnë banorët e Velesit përmbajnë 1.5 herë më shumë përqendrim të plumbit se sa lejohet dhe 2.5 herë më të lartë të kadmiumit, ndërsa perimet me gjethe janë më të ndoturat.

Portalb.mk dhe Meta.mk kanë disa vite që shkruajnë për rrezikun që fshihet nga deponia e zgjyrës në Veles, në listën e pikave të nxehta, e renditur e dyta, menjëherë pas OHIS-it të Shkupit. Sasitë e mbetjeve, por edhe toksiciteti i metaleve të rënda që përmban zgjyra, si dhe afërsia me zonat e banuara, e bëjnë këtë pikë një nga më të rrezikshmet në vend.