RMV, ditari i ri i premtuar elektronik ende askund, mësuesit përdorin të vjetrin

Përgjegjësit në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës (MASH) njoftuan se nga shtatori i kaluar, pra nga viti shkollor 2023/2024, do të vihet në përdorim ditari i ri elektronik, i cili është dashur të kapërcejë problemet e konstatuara në harduerin e vjetër dhe infrastrukturën softuerike në vitet e kaluara. Mirëpo, deri më tani, mësuesit kanë përdorur ditarin e vjetër elektronik për të mbajtur të gjitha shënimet e nxënësve, kështu që këtë premtim e vlerësojmë premtim si të paplotësuar, shkruan Meta.mk, transmeton Portalb.mk.

Konkretisht, në tekstin e publikuar nga Meta vitin e kaluar më 29 qershor, autoritetet bënë me dije se me mbështetjen e Bashkimit Evropian nëpërmjet fondeve IPA, kanë nisur procesin e krijimit të një sistemi të ri EMIS dhe të një ditari të ri elektronik.

“Ai proces është në një fazë të avancuar, pra testimi i zgjidhjeve të reja softuerike bëhet nga Ministria e Arsimit, Byroja për Zhvillimin e Arsimit, Inspektorati Shtetëror Arsimor, Qendra Shtetërore e Provimeve, si dhe nga mësimdhënësit e shkollave. Plani është që sistemet të vihen në përdorim në vjeshtë, me të cilat presim të kapërcejmë problemet që janë konstatuar në infrastrukturën e vjetër harduerike dhe softuerike në vitet e fundit”, iu përgjigjën atëkohë pyetjeve të Metës nga Ministria e Arsimit.

Tashmë Ministria e Arsimit thotë se pasi të jenë plotësuar të gjitha kushtet e procesit të testimit dhe pilotimit dhe pas kalimit të të dhënave nga sistemi ekzistues në sistemin e ri, ai do të zbatohet zyrtarisht në të gjitha shkollat ​​dhe të gjithë mësuesi do të marrë trajnim adekuat për përdorimin e tij.

“Aktualisht po përdoret ditari elektronik ekzistues. Tashmë janë kryer testet fillestare të sistemit të ri, në koordinim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës me Byronë e Zhvillimit të Arsimit, Inspektoratin Shtetëror Arsimor, Qendrën Shtetërore të Provimeve dhe me mësuesit e shkollave. Njëkohësisht janë zhvilluar edhe trajnime për aplikimin e ditarit të ri elektronik, ku deri më tani kanë ndjekur 40 administratorë të TI-së në shkolla, ku do të pilotohet zgjidhja softuerike, si faza e dytë e procesit të testimit. Më pas do të ketë një pilotim më të gjerë në shkollat ​​fillore dhe të mesme (profesionale dhe të mesme), ku nëse vërehen sugjerime shtesë të qëndrueshme, ato do të zbatohen në zgjidhjen softuerike deri në përfundimin e projektit evropian që mbështeti krijimin e tij”, thuhet në përgjigjet që morëm nga Ministria e Arsimit.

Nga aty sqarojnë se në zgjidhjen e re softuerike janë integruar sugjerimet e mëparshme të mësuesve, administratorëve, prindërve/kujdestarëve të nxënësve dhe të gjitha institucioneve që kanë qasje në sistem dhe pritet që sfidat ekzistuese të kapërcehen plotësisht.

Përndryshe, ditari elektronik u shpall si një privilegj i ri në sistemin arsimor dhe u prezantua në vitin 2013. Në atë kohë në sistem kishte rreth 27 mijë profile mësuesish, si dhe rreth 164 mijë prindër aktivë.

Portalb.mk dhe Meta.mk kanë bërë të ditur disa herë se mësimdhënësit kanë probleme me futjen e të dhënave në e-ditar, sepse të dhënat që i fusin në sistem nuk janë ruajtura, përkatësisht kanë humbur.

Mësuesit janë përgjigjur se u është shfaqur “Error 503 Service Unavailable“, kanë futur nota të shumta dhe sistemi ka regjistruar vetëm një, dhe gjithashtu janë përgjigjur se janë përjashtuar nga sistemi dhe duhet të identifikohen përsëri.

Ditarët e shkruar janë jashtë përdorimit, kështu që ditarët elektronikë janë i vetmi vend ku shkruhet e gjithë përmbajtja – notat, mungesat, përgatitjet ditore, raportet nga ekskursionet e realizuara. Shumë prej tyre duhej të punonin natën, sepse atëherë sistemi është më pak i ngarkuar.

Nga përgjigjet e marra, mund të konstatojmë se premtimi për një sistem të ri përdoruesish (i cili duhej të kapërcente të gjitha këto probleme teknike që kanë mësuesit) nuk është realizuar.