Kacarska: Shpalljet ku kërkohen kandidatë me kombësi të caktuar janë jokushtetues

Jokushtetuese dhe të paligjshme janë të gjitha shpalljet për punësim në administratën publike në të cilat kandidatët kërkohet të jenë pjesë e nacionalitetit përkatës, pasi para Kushtetutës të gjithë janë të barabartë dhe nuk ka dallim nëse dikush është maqedonas, shqiptar, turk, serb, vlleh, etj., tha sot kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Dobrila Kacarska, transmeton Portalb.mk.

Ajo theksoi se sa është kryetare e Gjykatës Kushtetuese, shpallje të tilla nuk bëhen, ndërsa për shpalljet e institucioneve tjera në të cilat për dy dekada është theksuar se çfarë nacionaliteti duhet të jenë kandidatët e pranuar, ajo tha se nuk i kishte parë, por nëse janë të tilla, shpalljet janë antikushtetuese.

Presidenti tha gjithashtu se deri më tani në Gjykatën Kushtetuese nuk ka mbërritur asnjë iniciativë për të vlerësuar kushtetutshmërinë e parimit të përfaqësimit të drejtë të anëtarëve të komunitetit, i njohur më shumë si balancues vitet e fundit.

“Tregimi i kombësisë në shpalljet e punësimit është antikushtetues dhe i paligjshëm. Nuk guxon të ketë gara të tilla, qytetarët janë të barabartë sipas Kushtetutës. Për sa kohë që unë jam kryetare, një shpallje e tillë nga Gjykata Kushtetuese nuk do të publikohet me asnjë çmim. Ka pasur më shumë gara që kur jam kryetare dhe nuk do të gjeni asnjë ku të thuhet kombësia e kandidatëve. Unë veproj ekskluzivisht sipas Kushtetutës dhe ligjeve. Kushdo që është më i miri në shpallje do të punësohet. Besoj se në çdo institucion mënyra e punësimit duhet të jetë e tillë. Nëse marrim një iniciativë nga qytetarët në Gjykatën Kushtetuese, do të prononcohemi konkretisht për këtë, pretendimi do të jetë interesant. Paraqisni iniciativë, ne do ta shqyrtojmë”, kërkoi Kacarska.

Pyetjes së një gazetari nëse Gjykata Kushtetuese do të nisë procedurë për vlerësimin e balancuesit, Kacarska u përgjigj se nuk mund të vendosë vetë për këtë.

“Nëse kolegët votojnë një vendim të tillë për të marrë një iniciativë sipas detyrës zyrtare, edhe ne do të punojmë për një temë të tillë”, tha ajo.

Gjyqtarja Kacarska paraprakisht foli për vendimin e anuluar për shënimin e shtetësisë në certifikatat e lindjes, i cili është futur me qëllim të parandalimit të keqpërdorimeve gjatë punësimit në administratën publike, sepse është bërë e zakonshme dhënia e deklaratave të rreme për kombësinë, pra maqedonasit janë të regjistruar si shqiptarë. etj., vetëm për të gjetur punë. E pyetur nëse Gjykata Kushtetuese e sheh nevojën për shfuqizimin e përkohshëm të balancuesit për të ndalur këtë fenomen, veçanërisht pas rastit të fundit kur një grua maqedonase u regjistrua si turke në shpalljen për anëtarë të rinj në Komisionin Kundër Korrupsionit, tha Kacarska.

“Më vjen keq që dikush deklaron rrejshëm kombësinë e tij për të gjetur punë. Kombësia është ndjenjë personale. Askush në këtë vend nuk mund të detyrojë askënd të shprehë ndjenjat e tij personale. Ai mund t’i thotë vullnetarisht, nëse ai vetë dëshiron të thotë se çfarë është nga kombësia, por jo ndryshe. Një detyrë e tillë për qytetarët nuk mund të ekzistojë. Askujt nuk i mohohet asnjë e drejtë nëse shtetësia nuk është shënuar në certifikatë. Pavarësisht nëse janë maqedonas, turq, serbë etj., qytetarët janë të barabartë”, tha Kacarka.

Përfaqësimi adekuat dhe i drejtë i anëtarëve të të gjitha komuniteteve në organet e qeverisjes shtetërore dhe institucionet e tjera publike në të gjitha nivelet është vlerë themelore e rendit kushtetues, e futur në Kushtetutë me amendamentin 6 gjatë ndryshimeve kushtetuese në vitin 2001 pas nënshkrimit të Marrëveshja Kornizë. Kjo reflektohet në Ligjin për të punësuarit në sektorin publik, i cili përcakton se institucionet bëjnë “Planet Vjetore të Punësimit bazuar në Metodologjinë e Planifikimit të Punësimit në përputhje me parimin e përfaqësimit adekuat dhe të drejtë”.

Kujtojmë se prej 20 dhjetorit deri në marrjen e vendimit përfundimtar, qytetarëve nuk guxon t’iu kërkohet të fusin të dhënat e kombësisë në certifikatat e lindjes, martesës dhe vdekjes.

Nga Gjykata Kushtetuese, bënë të ditur se është miratuar një masë e përkohshme që nxjerr jashtë përdorimit Udhëzimin, deri në marrjen e vendimit përfundimtar për këtë çështje.

Udhëzimet për librat amë, në të cilat është shtuar grafa e kombësisë, janë miratuar nga ministri i Drejtësisë, Krenar Lloga, më 29 maj të këtij viti. Akti është botuar në “Gazetën Zyrtare” më 15 qershor, gjegjësisht 17 ditë nga miratimi i tij, ose më konkretisht 10 ditë nga skadimi i afatit ligjor për këtë procedurë.