Gjykata Kushtetuese formoi lëndë për ndryshimet ligjore lidhur me korridoret dhe “Bechtel & Enka”

Në seancën e sotme, Gjykata Kushtetuese formoi lëndë në bazë të iniciativës së Komitetit të Helsinkit, i cili një muaj më parë kërkoi vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së neneve 1, 2 dhe 3 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për marrëdhëniet e punës, lidhur me realizimin e Marrëveshjes me “Bechtel dhe Enka” për ndërtimin e katër seksioneve autostradë në korridoret 8 dhe 10D, transmeton Portalb.mk.

Komiteti i Helsinkit vlerësoi se ndryshimet ligjore çojnë në trajtim të pabarabartë të punëtorëve të degëve të njëjta dhe të ndryshme, dhe mungesa e një kuadri ligjor që do të rregullonte deklarimin e disa projekteve me “rëndësi kombëtare ose strategjike” sjell pasiguri juridike dhe një fushë për abuzime .

“Përveç kësaj, neni i kontestuar, i cili parashikon përjashtim nga kohëzgjatja e orarit jashtë orarit më të gjatë se 8 orë në javë dhe 190 orë në vit për të punuar në projekte me rëndësi strategjike dhe kombëtare, sipas kërkuesve, krijon pasiguri juridike dhe hapësirë ​​për manipulim me kohëzgjatjen totale të orarit shtesë pa vendosjen e kufirit të sipërm”, thuhet në nismë.

Çështja i është dorëzuar ekipeve të këshilltarëve dhe gjyqtarëve dhe janë në fazën fillestare të punës, pra në procedurë paraprake.

Gjykata Kushtetuese do të shqyrtojë ende pretendimet në nismat dhe kërkesat dhe do të përgatisë abstrakte që do të përmbajnë propozime për votim në seancë.

Në maj të këtij viti, Kuvendi miratoi ndryshimet dhe plotësimet e ligjeve lidhur me realizimin e Marrëveshjes “Behtel dhe Enka” për ndërtimin e katër sekcioneve të autostradave në korridoret 8 dhe 10D.

Kujtojmë që, më 22 prill u bë shënimi i realizimit të punimeve në kuadër të Marrëveshjes për ndërtimin e Korridorit 8 dhe 10-D. Shënimi u bë nga Ministria për transport dhe lidhje së bashku me Ndërmarrjen Publike për rrugë shtetërore.

Më 8 mars, qeveria nënshkroi kontratën për ndërtimin e autostradave nga korridoret 8 dhe 10-D me konsorciumin amerikano-turk “Bechtel dhe Enka”. Projekti peshon 1.3 miliardë euro dhe përfshin ndërtimin e gjithsej 110 kilometra autostradë.

Projekti u zyrtarizua më 4 prill në një ngjarje në pikë-pagesën e autostradës Tetovë-Gostivar, një nga katër seksionet që do të ndërtohet me një kosto totale prej 1.3 miliardë euro. Tri seksionet e tjera të mbuluara me kontratë me kontraktorin “Bechtel dhe Enka” janë Gostivar-Bukojçan, Trebenishtë-Strugë-Qafthanë dhe Prilep-Manastir.