FIZhT dhe USAID fillojnë trajnimin e të rinjve për punë të gjelbra, aplikimi deri me 19 janar

Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik (FIZhT) ka shpallur sot një sfidë të re për “Ngritjen e një qendre trajnimi për punë të gjelbra”. Sfida po zbatohet në partneritet me Aktivitetin për Fuqizimin e Rinisë të USAID-it, i zbatuar nga Përparimi i ekonomive për komunitete më të forta – Advancing Economies for Stronger Communities (IESC) në partneritet me Forumin Rinor Arsimor dhe Qendrën për Ndërmarrësi dhe Zhvillim Menaxherial, transmeton Portalb.mk.

Qëllimi i sfidës është krijimi i një qendre trajnimi për punë të gjelbërta, e konceptuar si një strukturë qendrore e dedikuar për ofrimin e trajnimeve gjithëpërfshirëse për zhvillimin e aftësive për të rinjtë në sektorë të ndryshëm që lidhen me punët e gjelbra si: instalues ​​i paneleve diellore, operator hidrocentrali , specialist i bioenergjisë, teknik i automjeteve elektrike (AV) dhe edukator për reduktimin e mbetjeve. Realizimi i kësaj sfide pritet të ndihmojë në tejkalimin e hendekut midis kërkesës për punëtorë të aftë të gjelbër dhe disponueshmërisë së të rinjve të trajnuar siç duhet.

Për këtë sfidë, buxheti total është 60,000 dollarë.

Aplikantët e interesuar duhet të paraqesin projekt propozime që fokusohen në krijimin e një qendre trajnimi për punë të gjelbra që do t’i pajisë individët midis moshës 15 dhe 34 vjeç me aftësitë bazë për punë të gjelbra dhe do të ofrojë udhëzime dhe mentorim të vlefshëm në karrierë, në mënyrë që të lehtësojë integrimin e tyre në tregun e punës.

Përveç kësaj, çdo propozim duhet të mundësojë rishikimin e planeve për të trajnuar një minimum prej 200 individësh në një spektër të paktën dy roleve të ndryshme të punës së gjelbër gjatë kohëzgjatjes së projektit dhe të lehtësojë me sukses krijimin e vendeve të punës për të paktën 25% të pjesëmarrësve.

Aplikantët e kualifikuar përfshijnë kompani, shoqata profesionale ose biznesi, organizata joqeveritare (OJQ), ofrues trajnimesh dhe partnerë të organizatave të mësipërme.

Aplikimi është ekskluzivisht elektronik, ndërsa projekt propozimet priten jo më vonë se 19 janar 2024, deri në orën 14:00.

Informacione shtesë për sfidën mund të merrni në këtë link ose në e-mailin: [email protected]