RMV, të punësuarit në Ministrinë e Financave në protestë për shkak të uljes së shtesave në paga

Të punësuarit në Ministrinë e Financave protestuan sot para godinës së Gjykatës Kushtetuese, pas vendimit që ngriu pagesën e shtesës së pagës bazë prej 30 për qind për punonjësit e Ministrisë dhe organeve të tjera administrative, të cilat mbulohen nga interpretimi autentik, transmeton Portalb.mk.

Kryetari i Sindikatës së POAGjShQ-it, Tërpe Deanoski, kërkoi nga kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Dobrila Katsarska, që sa më parë t’u përgjigjet se si është iniciuar iniciativa nga qytetari kundër nenit 66 paragrafi 3 i Ligjit për buxhet, me të cilin është miratuar masë e përkohshme dhe për të cilën punonjësve të Ministrisë së Financave dhe të gjitha autoriteteve nuk do t’u paguhet më 30 për qind shtesë e pagës.

“A kanë ligj, kanë kontratë kolektive apo sipas ndonjë akti tjetër nënligjor merren pagat? Dhe nëse dhe kur do të vihen në veprim të gjitha nismat e paraqitura nga të gjitha sindikatat për pagat e gjyqtarëve kushtetues. Si mundet që gjyqtarët kushtetues të votonin për rritjen e pagave të tyre me 78 për qind, që atëherë ishin 50 për qind më të larta se tonat dhe tani rrogat e tyre janë 10 herë më të larta se pagat e punonjësve të Ministrisë së Financave, Byrosë së Prokurimeve Publike dhe Drejtorisë për çështje pronësore dhe juridike?”, pyeti Deanoski.

Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Dobrila Kacarska, tha se në rastin konkret është shkelur sundimi i ligjit me kategorinë e të punësuarve që nuk kanë marrë shtesa, por shtesa në paga.

“Punonjësit nuk e kanë krijuar një të drejtë të tillë as në ligj dhe as në kontratë kolektive. Në nenin 9 të Kushtetutës thuhet se qytetarët janë të barabartë. Vetëm një grup punonjësish është i mbuluar këtu”, tha Kacarska.

Me vendim të Gjykatës Kushtetuese, paga e muajit dhjetor të punonjësve të Ministrisë së Financave, IRS, Drejtorisë Doganore, Inspektoratit Shtetëror të Këmbimit valutor, Byrosë së Prokurimeve Publike, Drejtorisë për Parandalimin e Pastrimit të Parave, Drejtoria për Policinë Financiare do të jetë 30 për qind më e ulët, pasi është nisur procedura për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 66 paragrafi 3 dhe paragrafit 4 të Ligjit për buxhet.

Kjo do të thotë se në këtë fazë Gjykata Kushtetuese shpreh dyshime për kushtetutshmërinë e rregullit të posaçëm aktual me të cilin paguhet 30% si shtesë e pagës bazë të punonjësve të institucioneve financiare të shënuara në Interpretimin autentik të Kuvendit.

Edhe pse bëhet fjalë për fillimin e procedurës, gjykata në seancë vendosi ndalimin e ekzekutimit të të gjitha akteve individuale, gjegjësisht deri në vendimin përfundimtar të Gjykatës Kushtetuese të mos ketë pagesa apo shtesa pagash në masën 30% të mund të bëhen punonjës të veçantë.