RMV, Qeveria në seancën e sotme miratoi tre vendime

Qeveria e Maqedonisë së Veriut e ka mbajtur mbledhjen e 182-të në të cilën ka miratuar disa vendime, në mesin e të cilave janë miratimi i Strategjisë së Vreshtarisë dhe Vertarisë për rritjen e konkurrencës në treg dhe jashtë vendit, marrëveshja mes maqedonisë së veriut dhe Portugalisë për bashkëpunim në mbrojtje, marrëveshja mes Këshillit të Evropës dhe Ministrisë së Kulturës për mbështetje financiare të producentëve dhe distribuimin e filmeve vendore jashtë vendit, njofton Portalb.mk.

1. “Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut shqyrtoi dhe miratoi Strategjinë Kombëtare për Vreshtari dhe Verari 2023-2033. Ky dokument strategjik, siç shpjegohet nga propozuesi, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Meaxhimit të Ujërave synon një indeks të përmirësuar të cilësisë së prodhimit, futjen e teknologjive të reja të prodhimit dhe një qasje moderne për promovimin dhe tregtimin e produkteve përfundimtare brenda dhe jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut në plan afatgjatë”, thonë nga Qeveria.

Ata shtojnë se efekti kryesor për të gjithë palët e interesuara në zinxhirët e vlerave në vreshtarinë dhe verëtarinë pritet të jetë rritja e vlerës së produktit final, nëpërmjet përmirësimit të proceseve të punës, optimizimit të kostove dhe rritjes së cilësisë, gjë që çon në një konkurrencë më të madhe të produkte në treg dhe një pjesë më e madhe e tregut. Duke vepruar kështu, thuhet në kumtesë, vlerësohet se të ardhurat totale dhe fitimi i ndarë nga palët e interesuara në zinxhir do të rriteshin.

“Përfitues të drejtpërdrejtë të rezultateve të aktivitetit janë të gjithë palët e interesuara në zinxhirin e vlerës së vreshtarisë dhe verës: kultivuesit, blerësit, përpunuesit, kompanitë logjistike përgjegjëse për transportin dhe shpërndarësit. Përfitues të tërthortë të rezultateve të aktivitetit janë të gjithë palët e interesuara në bujqësi dhe industri të ngjashme. Dhe qasja e re në fushën e vreshtarisë dhe verërave vlerësohet se do të thotë në mënyrë të pashmangshme një hyrje në përmirësimin e funksionimit të të gjithë sektorit bujqësor dhe përpunues”, thuhet në njoftim.

2. Në seancën e sotme, Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Informatat për nevojën e nënshkrimit të Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës Portugeze për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe pranoi tekstin e harmonizuar të Marrëveshjes.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje, sipas propozuesit, Ministrisë së Mbrojtjes, është krijimi i një kornize për bashkëpunim në mbrojtje ndërmjet palëve në marrëveshje, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, të drejtën kombëtare të palëve nënshkruese, si dhe të gjitha marrëveshjet që palët kanë përfunduar.

“Me këtë marrëveshje përcaktohet dhe zhvillohet bashkëpunimi i mbrojtjes në nivel dypalësh dhe në kuadër të Traktatit të Atlantikut të Veriut, i cili mundëson vazhdimësinë dhe intensifikimin e bashkëpunimit në kuadër të partneritetit me Republikën Portugeze, si në plan dypalësh ashtu edhe në NATO dhe kontekst të BE. Bashkëpunimi i ngushtë ushtarak pritet të kontribuojë në forcimin e aftësive kolektive dhe individuale, sigurinë dhe integritetin e territoreve të palëve dhe paqen dhe stabilitetin ndërkombëtar”, thuhet në kumtesë.

3. Qeveria, gjithashtu, shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për nevojën e pjesëmarrjes së Republikës së Maqedonisë së Veriut në pilot programin për bashkëprodhimin e programit televiziv serial të EURIMAGE dhe pranoi tekstin e Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Evropës dhe Ministrisë së Kulturës të Maqedonisë së Veriut për financimin e projektit “Mbështetje për serialet televizive”.

EURIMAGE, siç shpjegohet nga propozuesi, Ministria e Kulturës, është një fond për mbështetjen kulturore të Këshillit të Evropës, i krijuar në vitin 1989 dhe në të cilin janë anëtarë 38 nga 46 shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, përfshirë Kanadanë. Fondi promovon krijimin e filmave të pavarur duke ofruar mbështetje financiare për prodhimin e filmave të metrazhit të gjatë, të animuar dhe dokumentarë. Buxheti i përgjithshëm vjetor i EURIMAGE për këtë qëllim arrin në 27 milionë euro.

“Republika e Maqedonisë së Veriut është anëtare e EURIMAGE që nga viti 2003 dhe përmes këtij fondi janë mbështetur shumë filma artistikë dhe dokumentarë maqedonas. Dhe me pjesëmarrjen e vendit tonë në këtë program, producentët do të fitojnë të drejtën që drejtpërdrejt t’i regjistrojnë projektet e tyre bashkëprodhuese si bashkëprodhues shumicë dhe në rast se projekti merr mbështetje, mjetet do t’i paguhen drejtpërdrejt producentit të Maqedonisë së Veriut. Bashkëprodhimet krijojnë mundësinë e shpërndarjes së gjerë të serialeve dhe shfaqjes mediatike në vende të tjera”, thuhet në kumtesë.