RMV, numri i aksidenteve në punë mbetet i lartë, punohet për rritjen e ndërgjegjësimit të punëtorëve dhe punëdhënësve

Vitin e kaluar 17 persona kanë vdekur në vendin e punës, njoftoi sot në një konferencë për media, drejtoresha e Inspektoratit Shtetëror të Punës (IShP), Vesna Tomovska. Ajo tha gjithashtu se ka pasur 12 raste të lëndimeve kolektive në punë, transmeton Portalb.mk.

Numri i aksidenteve me fatalitet në punë në vitin 2023 është më i lartë se në vitin 2022, kur në punë humbën jetën 12 persona. Por Tomovska thekson se në vitin 2019, 2020 dhe 2021 numri i të vdekurve ka qenë 17, gjegjësisht i njëjtë me vitin e kaluar.

“Numri i lëndimeve kolektive në vitin 2022 ishte 15, që është më i lartë se numri i lëndimeve në vitin 2023. Kjo rritje e numrit të aksidenteve me pasoja fatale është rezultat i faktit se ende duhet të punohet për të rritur ndërgjegjësimin e punëtorëve për veshjen e pajisjeve mbrojtëse personale, veçanërisht kur bëhet fjalë për aktivitete të rrezikshme, p.sh. ndërtimi, ku shumica e aksidenteve ndodhin me pasoja fatale”, tha drejtoresha e IShP.

Sipas saj, vëmendje duhet t’i kushtohet respektimit dhe zbatimit të masave të sigurisë dhe shëndetit në punë nga punëdhënësit.

“Inspektorati është në negociata me Organizatën Ndërkombëtare të Punës, e cila është një agjenci e specializuar e Kombeve të Bashkuara që merret me çështje që lidhen me çështjet e punës, për të përgatitur një projekt që do të ndërgjegjësojë punëtorët për rëndësinë e veshjes së pajisjeve mbrojtëse personale përmes fushatave. Përveç kësaj, punëdhënësit do të këshillohen të investojnë në sisteme cilësore të shëndetit dhe sigurisë në punë. Mjedisi i sigurt dhe i shëndetshëm i punës çon në produktivitet më të lartë nga ana e punëtorëve”, tha Tomovska.

Aksidenti i fundit në vendin e punës me përfundim tragjik ndodhi më 8 janar në një fermë afër fshatit Amzabegovo, Shën Nikollë, në një lokacion – gropë septike e vendosur në një zonë të hapur pranë si pjesë e fermës dhe pjesë e një sistemi për marrjen dhe transferimin e plehut të lëngshëm për nevoja bujqësore.

Inspektorët shtetërorë të punës kanë inspektuar ngjarjen dhe pas kontrollit të jashtëzakonshëm kanë konstatuar se nuk janë marrë masat përkatëse konform rregulloreve në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë.

“Punëdhënësi ka lejuar akses për punëtorët e punësuar O.T. dhe S.J. në vendet e punës ku ishin të ekspozuar ndaj rreziqeve serioze dhe specifike, dhe nuk merrnin udhëzime të posaçme për punë, në vendin e punës nuk vendoseshin shenja rreziku, paralajmërime dhe shenja të sjelljes së detyrueshme. Punëdhënësi nuk ka përgatitur dhe zbatuar deklaratë sigurie duke zbatuar një procedurë për vlerësimin e rrezikut të punës së asistent-përgjegjësit ku punonte punëtori tani i ndjerë O.T. dhe në pozitën e punëtorit të përgjithshëm ku punonte punëtori i dëmtuar S.J. Punëdhënësi nuk ka ofruar trajnime adekuate në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë në bazë të një programi për specifikat e vendeve të punës ndihmëspunëtor dhe punëtor i përgjithshëm”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale lidhur me këtë rast, pas së cilës inspektorët kanë dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike kompetente.