RMV, edhe këtë vit dokumentet për regjistrim në shkollë të mesme duhet të dorëzohen edhe në formë elektronike edhe në letër

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) shpalli sot konkursin për regjistrimin e nxënësve në shkollat ​​e mesme publike për vitin akademik 2024/2025. Paraqitja dhe regjistrimi i nxënësve do të bëhet në periudhën e fatit të qershorit me dy regjistrime. Ndonëse regjistrimi elektronik u prezantua për herë të parë dy vite më parë, nxënësve u duhej të sillnin dokumentet në shkollë në formë letre. Kështu do të jetë edhe këtë vit, transmeton Portalb.mk.

“Regjistrimi i nxënësve do të bëhet përmes aplikacionit elektronik, përmes linkut në portalin e shërbimeve elektronike të Ministrisë së Arsimit https://e-uslugi.mon.gov.mk me njoftim të veçantë për nxënësit e shkollave të mesme përmes llogarive të tyre personale Schools.mk. Regjistrimi i parë elektronik i nxënësve do të bëhet nga data 20 qershor deri më 25 qershor 2024deri orën 15.00. Dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkolla bëhet në datat 20, 21 dhe 24 qershor nga ora 07:00-17:00 dhe në datën 25 qershor nga ora 07:00-15:00”, thuhet në konkurs.

Çdo shkollë publikon listën përfundimtare të renditjes me rezultatet e regjistrimit dhe vendet e disponueshme më 26 qershor 2024, jo më vonë se ora 09:00, në një vend publik në shkollë dhe/ose në faqen e shkollës.

Në shkollat ​​ku aplikojnë një numër më i madh nxënësish nga ata që parashikohen në këtë konkurs dhe që plotësojnë kushtet e parapara, organizohet testimi kualifikues. Testimi zbatohet për të gjithë nxënësit që kanë të njëjtin numër pikësh dhe janë nën dhe mbi numrin e fundit rendor të parashikuar për pranim sipas konkursit. Në shkollat ​​e mesme më 28 qershor do të organizohet një test kualifikues dhe më 28 qershor do të publikohen listat përfundimtare të renditjes me rezultatet.

Regjistrimi i dytë elektronik i nxënësve do të bëhet në datat 1 dhe 2 korrik dhe dokumentacioni në letër duhet të dorëzohet në të njëjtat ditë.

Nxënësit që dërgohen në provime plotësuese, provim vjetor, provime për përparim më të shpejtë, mund të regjistrohen në shkollat ​​ku ka vende të lira pas afatit të regjistrimit me dy regjistrime.

Kriteret për përzgjedhjen e nxënësve janë nota mesatare e nxënësit nga klasa VI deri në IX, nota mesatare e nxënësit e arritur në katër lëndë (gjuha amtare, gjuha e huaj dhe dy lëndë të rëndësishme për profesionin), diplomat për vendet (I, II dhe III) nga garat ndërkombëtare, si dhe konkurset shtetërore (të organizuara nga shoqatat e akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës) në lëndët gjuhë amtare, gjuhë e huaj, shkenca natyrore, matematikë, kimi, fizikë, biologji dhe gjeografi dhe lëndët mësimore që janë të rëndësishme për profesioni, ndërsa kriter është vlera mesatare e pikëve të marra për sjellje nga klasa e VI deri në IX.

Para dy vitesh në gjimnazin “Orce Nikolov” për 285 vende të lira kanë aplikuar 337 nxënës, pas së cilës është dashur të organizohet testi kualifikues për të kryer përzgjedhjen. Një vit më pas, numri i vendeve vakante nuk u plotësua në këtë gjimnaz gjatë periudhës së parë të regjistrimit.