Oda e Mjekëve RMV: Dhuna ndaj punonjësve shëndetësorë nuk guxon të tolerohet

Dhuna ndaj punonjësve shëndetësorë po merr përmasa të mëdha dhe për shtypjen e saj kërkohen zgjidhje sistematike që do të zbatohen në nivel kombëtar dhe në nivel të institucioneve shëndetësore, thekson Oda e Mjekëve me rastin e përkujtimit të 12 Marsit, Ditës evropiane të ndërgjegjësimit kundër dhunës ndaj punonjësve shëndetësorë, e cila shënohet për të pestën herë këtë vit, transmeton Portalb.mk.

Ministri i Shëndetësisë, Ilir Demiri, me rastin e kësaj dite theksoi se dhuna ndaj punonjësit shëndetësor është e palejueshme dhe e dënueshme me ligj.

“Punonjësit shëndetësorë duhet të ndihen të sigurt në vendin e tyre të punës në mënyrë që të na ofrojnë kujdes shëndetësor. Të dhënat e Odës së Mjekëve thonë se 78% e mjekëve kanë raportuar se kanë qenë të ekspozuar ndaj një lloj dhune në vendin e punës dhe 80% kanë qenë të ekspozuar ndaj dhunës verbale. Ky është një fakt befasues që tregon se në çfarë lloj shoqërie jetojmë. Në shoqëri duhet të ketë zero tolerancë ndaj dhunës ndaj punonjësve shëndetësorë sepse dhuna ndaj mjekëve përbën rrezik edhe për kujdesin ndaj pacientëve”, thotë Demiri.

“Oda e Mjekëve e konsideron të papranueshme çdo formë dhune ndaj mjekëve dhe punonjësve të tjerë shëndetësorë, pavarësisht nëse bëhet fjalë për dhunë fizike apo verbale dhe pavarësisht se nga kush apo nga vjen. Të gjithë duhet të insistojmë në zero tolerancë për çdo lloj sjelljeje agresive apo të dhunshme dhe ta raportojmë pa përjashtim. Është e nevojshme që mjekët të ndihen të sigurt në vendin e tyre të punës në mënyrë që të trajtojnë pacientët pa probleme. Mjekët dhe pacientët janë pjesë e së njëjtës tërësi dhe vetëm me respekt të ndërsjellë dhe ndërtim të besimit mund të arrijnë qëllimin e përbashkët, shërimin”, thotë Kalina Grivçeva Stardelova, kryetare e Odës së Mjekëve.

Me iniciativën dhe avokimin e Oda së Mjekëve, në vitin 2023 janë bërë ndryshime në Kodin Penal, ku dhuna ndaj punonjësve të shëndetësisë është dhunë ndaj zyrtarëve dhe përbën krim. Pra, veprimet si përdorimi i forcës, kanosjet e rënda, fyerjet, ngacmimet, lëndimet fizike ose kanosja e mjekut me armë gjatë kryerjes së detyrave të punës profesionale janë vepra penale për të cilat parashikohet dënim me burg.

Oda u bën thirrje mjekëve që të denoncojnë incidentet e dhunshme në polici dhe më pas t’i dorëzojnë informacionet Odës. Oda i mbledh këto të dhëna për të monitoruar veprimet e institucioneve kompetente, por edhe për të propozuar masa dhe politika për tejkalimin e problemit.

Në vitin 2017, në bashkëpunim me odat e tjera mjekësore si dhe me Ministrinë e Shëndetësisë, është nënshkruar Deklarata – Ndal dhunës ndaj punonjësve shëndetësorë. Një nga parimet e Deklaratës ishte zhvillimi i strategjive dhe planeve në nivel kombëtar dhe në nivel të objekteve shëndetësore për parandalimin e dhunës ndaj punonjësve shëndetësorë. Një aktivitet tjetër i paraparë me Deklaratë ishte sigurimi i një sistemi nga Qeveria dhe institucionet shëndetësore përmes të cilit do të dokumentohen të gjitha incidentet e dhunës në shëndetësi. Dhoma inkurajon institucionet kompetente që të përshpejtojnë zbatimin e aktiviteteve të parashikuara në këtë Deklaratë, sepse vetëm një mjedis i sigurt në të cilin ofrohen shërbimet shëndetësore garanton kujdes shëndetësor të besueshëm, profesional dhe cilësor për pacientët.

Në një anketë të kryer nga Oda e Mjekëve dy vjet më parë, 78 për qind e mjekëve raportuan se ishin ekspozuar ndaj një forme dhune në vendin e punës. Prej tyre, 80 për qind janë ekspozuar ndaj dhunës verbale, ndërsa 6,8 për qind kanë përjetuar dhunë fizike. Pothuajse 70 për qind e sulmeve nuk raportohen fare.