Ku në Ballkan ka më së shumti vende në konviktet e studentëve?

Studentët në Ballkan janë të prekur nga inflacioni dhe rritja e çmimeve të banesave. Alternativa e vetme për akomodim më të lirë janë konviktet e destinuara për studentët që nuk jetojnë në qytetin ku studiojnë, transmeton TRT Balkan.

Nuk është çudi që interesi për një shtrat në një nga konviktet e studentëve është rritur, duke marrë parasysh çmimet gjithnjë e më të larta të qirave të shkaktuara nga rritja e çmimeve në tregun e pasurive të paluajtshme. Prandaj, ose monitorojnë me padurim faqet e ministrive të arsimit në pritje të konkursit zyrtar, ose kërkojnë më shumë vende në konkurset e shpallura tashmë.

TRT Ballkan bëri një analizë të numrit të vendeve të disponueshme në konviktet e studentëve në të gjashtë vendet e rajonit. Përshtypjet kryesore janë se kapacitetet janë plotësuar pothuajse plotësisht në vendet ku tashmë kanë përfunduar konkurset për akomodim në konviktet e studentëve për vitin akademik 2023-2024.

Sipas të dhënave në dispozicion të ministrive kombëtare të arsimit, qendrave studentore dhe universiteteve kryesore shtetërore, gjithsej 4.481 vende janë në dispozicion të studentëve të Maqedonisë së Veriut. Konviktet e studentëve janë të shpërndarë në qytetet ku ka një numër të madh të fakulteteve, kështu që shumica e tyre janë në Shkup, kurse konvikte studentore ka edhe në Shtip, Tetovë, Manastir, Prilep dhe Ohër.

Vendet më të pakta të disponueshme për akomodimin e studentëve janë në Mal të Zi, përkatësisht 2.423 shtretër, dhe më së shumti në Serbi, ku ka gjithsej 17.270 vende të disponueshme për studentët në nëntë qendrat studentore në gjithë vendin.

Vendet në konviktet e financuara nga shteti ndahen në bazë të disa kritereve si statusi social-ekonomik, suksesi akademik dhe largësia nga vendbanimi.

Në bazë të këtyre parimeve, priten konkurset për qendrat studentore në Prishtinë, ku janë 3.865 vende dhe në Tiranë, ku studentët shqiptarë mund të aplikojnë për 3.456 vende falas në konviktet shtetërore të studentëve. Në total, 6.506 shtretër janë në dispozicion në Shqipëri në të gjitha konviktet shtetërore për vitin e ardhshëm akademik.

Në Bosnjë e Hercegovinë ekziston një rrjet i gjerë i konvikteve studentore me një kapacitet total prej 4.844 vendesh. Në Sarajevë ka më së shumti shtretër me konviktin studentor me kapacitet prej 1.500 vendesh.