Inspektorati i Gjuhëve nga tani do të mbikëqyrë bankat nëse (nuk) e respektojnë gjuhën shqipe

Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve, pas marrjes së përgjigjes nga Ministria e Drejtësisë tani e ka të qartë nëse mundet të veprojnë ndaj bankave në Maqedoninë e Veriut për (mos) përdorimin e gjuhës shqipe. Nga Inspektorati për Portalb.mk thanë se do të mbikëqyrin zbatimin e gjuhës shqipe nëpër banka, dhe nëse kjo nuk respektohet, Inspektorati do veprojë.

Nga Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve në një deklaratë për Portalb.mk nëse do të veprojnë ndaj bankave për mospërdorimin e gjuhës shqipe, theksuan se do të veprojnënë këtë drejtim duke marrë parasysh edhe përgjigjen e Ministrisë së Drejtësisë se bankat dhe personat e tjerë juridikë që ushtrojnë kompetenca publike në përputhje me ligjin gjatë mbledhjes së depozitave dhe burimeve të tjera të kthyeshme të mjeteve duhet ta përdorin edhe gjuhën dhe alfabetin që e flasin së paku 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut krahas gjuhës maqedonase dhe alfabetit të saj cirilik.

“Inspektorati i Përdorimit të Gjuhëve do të mbikëqyrë zbatimin dhe respektimin e dispozitave të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve nga ana e bankave dhe nëse konstatohet se bankat nuk i respektojnë dispozitat e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, atëherë Inspektorati do të veprojë në përputhje me kompetencat e përcaktuara në Ligjin për Inspektoratin e Përdorimit të Gjuhëve”, thanë nga Inspektorati.

Inspektorati paraprakisht kishte “paqartësi nuk e kishin të qartë nëse mundnin ose jo t’i gjobitin bankat për moszbatimin e gjuhës shqipe. Për këtë ata kërkuan mendim nga Ministria e Drejtësisë, mirëpo ky mendim u vonua dhe i njëjti u bë publik nga Portalb.mk.

Edhe Agjencia për Zbatimin e Gjuhës mbeti e qëndrimit se bankat private në Maqedoninë e Veriut obligohen të pranojnë dokumente zyrtare në gjuhën shqipe të lëshuara nga institucionet shtetërore dhe të zbatojnë Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve, por në praktikë bankat nuk e bëjnë këtë dhe arsyetohen se nuk e kanë për obligim.

Problematika me (mos)përdorimin e gjuhës shqipe nga ana e bankave u hap në shkurt 2024 nga organizata qytetare Më Mirë për Tetovën (MMPT).