Rezultatet e përpjekjes së modeleve të IA për të gjeneruar fotografi, të klasifikuara në bazë të numrit të fotografive të infektuara që kanë pasur në bazën e të dhënave. Fotoja e marrë me leje nga autorët e punimit

Rezultatet e përpjekjes së modeleve të IA për të gjeneruar fotografi, të klasifikuara në bazë të numrit të fotografive të infektuara që kanë pasur në bazën e të dhënave. Fotoja e marrë me leje nga autorët e punimit