Keqinterpretimi i gjeografisë politike

Gjeografinë politike shumë pak e kemi hasur në të kaluarën për arsye të ndarjeve ideologjike të botës, dhe më pak në botimet apo ligjërimet universitare tek ne. E gjithë çështja kishte të bënte se gjeografia politike lidhej me imperalizmin…
Lexo më shumë