U shpallën konkurset për bursa për nxënësit e shkollave të mesme të drejtimit Matematikë-Informatikë dhe të Akademisë së Sporteve

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) dje shpalli konkurset për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme shtetërore në Gjimnazet ” Matematikë-Informatikë” dhe “Akademia e Sportit”. Shuma e bursave për nxënësit e shkollave të mesme nga të dyja shkollat ​​është 3.500 denarë në muaj për nëntë muaj gjatë vitit shkollor, shkruan Meta, transmeton Portalb.mk.

Për të marrë një bursë, nxënësit e gjimnazit duhet të jenë nxënës të rregullt në vitin e dytë, të tretë ose të katërt, të kenë notë mesatare të shkëlqyer në fund të vitit të kaluar akademik, të mos jenë shfrytëzues të bursave nga institucione apo ndërmarrje të tjera dhe të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Nxënësit e shkollave të mesme të Akademisë së Sportit, nga ana tjetër, duhet të jenë nxënës të rregullt në vitin e dytë, të tretë ose të katërt të kësaj shkolle. Gjatë vitit shkollor paraprak duhet të kenë arritur së paku një notë mesatare shumë të mirë (4) ose të shkëlqyer (5). Për më tepër, këta nxënës nuk duhet të kenë përsëritur një vit gjatë shkollimit të tyre, të mos jenë shfrytëzues të ndonjë burse tjetër dhe të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Afati i aplikimit për nxënësit e të dyja shkollave që plotësojnë kërkesat është nga data 2 deri më 13 tetor. Nxënësit e shkollave të mesme duhet të plotësojnë një kërkesë elektronike dhe të ngarkojnë dokumentacionin përkatës në shërbimet elektronike të Ministrisë së Arsimit.

Më shumë informacione, si dhe dokumentet e nevojshme, mund t’i gjeni në konkurset në këto linqe për Gjimnazin Matematikë-Informatikë dhe për Akademinë e Sportit.

Ministria e Arsimit dhe Kulturës shton se të gjithë përfituesit e bursave pas publikimit të listës, e më së voni deri më 1 dhjetor 2023, duhet të nënshkruajnë marrëveshje bursash me Ministrinë. Të gjithë kandidatët që nuk arrijnë të përmbushin këtë afat do të konsiderohet se kanë hequr dorë nga bursa.