RMV, paga më të larta për të punësuarit e UKM-së për 22 përqind nga ky muaj

Punonjësit në universitetin më të vjetër shtetëror në Maqedoninë e Veriut „Shën Kirili dhe Metodi“ në Shkup, nga ky muaj do të marrin paga më të larta mesatarisht për rreth 22 përqind, ndërsa në formë retroaktive do t’ju paguhet edhe dallimi për muajin janar, njofton Portalb.mk.

Me këtë fillon plotësimi i detyrimit të shtetit i cili del nga marrëveshja kolektive individuale i këtij institucioni të arsimit të lartë të nënshkruar më 29 janar të vitit 2022, ndërsa i cili do të fillojë të zbatohet prej datës 1 janar të vitit 2024.

“Gjithsej 3000 profesorë, asistentë, administratorë dhe persona teknikë do të fillojnë të marrin vlerë më të madhe personale në bazë të pagës për 22 përqind, ndërsa rritje shtesë për përqindje të caktuar do të ketë edhe nga muaji mars, kur është paraparë dhe rritja e pagës minimale në vend”, kumtuan sot nga MASH-i.

Nga atje shpjegojnë se bëhet fjalë për detyrim konform marrëveshjesë kolektive indivudale ndërmjet Lidhjesë së Sindikatave të punonjësve të UKM-së dhe Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si themelues i Institucionit të Arsimit të Lartë, ndërsa qëllim i të cilës është avancimi i të drejtave, mundësive dhe gjendjes materiale të punonjësve të universitetit.

“Zbatimi i marrëveshjes pritet që ndjeshëm të rrisë motivimin për punë dhe cilësinë e procesit mësimor-shkencor, në interes të studentëve dhe krijimit të gjeneratave më cilësore të cilët në mënrë të sukseshshme do të integrohen dhe udhëheqin me proceset shoqërore”, thuhet në kumtesë.

Nga MASH-i premtojnë se me institucionet e tjera kompetente, do të angazhohet për avancimin e të drejtave të punonjësve në arsimin e lartë dhe shkencë që të vazhdojë edhe në të ardhmen, ndërsa prioritet do të jetë inkurajimi i firmosjes së marrëveshjeve të reja kolektive me universitetet e tjera.