RMV, Dogana, MPB-ja dhe Prokuroria nënshkruan Memorandum trepalësh bashkëpunimi

Veprime parandaluese dhe hetime dhe veprime e aksione të përbashkëta të suksesshme që do të çojnë në shtypjen e krimit të organizuar, kontrabandës dhe tregtisë së paligjshme të armëve. Ky është qëllimi i memorandumit të sotëm të bashkëpunimit trepalësh në fushën e krimit me armë zjarri, i nënshkruar ndërmjet Drejtorisë doganore, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Prokurorisë Publike. Marrëveshja është nënshkruar nga ndihmësdrejtori i Departamentit për kontroll dhe hetim, Sasha Ognenoviq, në emër të Drejtorisë doganore, transmeton Portalb.mk.

Me nënshkrimin e Memorandumit krijohen bazat e nevojshme për nisjen e projektit Drejtësi të Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin, i cili do të fillojë të zbatohet nga dhjetori i këtij viti dhe që synon të shtypë krimin në lidhje me armët e zjarrit në Ballkani Perëndimor..

Memorandumi mundëson veprimin e “Grupit Ndërinstitucional të Punës për koordinimin e luftës kundër krimit në lidhje me armët e zjarrit”. Veprimi i tij do të synojë forcimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve, avancimin e procesit të shkëmbimit të informacionit dhe vendosjen e një “rekordi” për krimet që lidhen me armët e zjarrit që nga hapja e hetimit, ndjekja penale dhe ngritja e aktakuzës deri në marrjen e vendimit përfundimtar.

Ognenoviq theksoi se Drejtoria doganore në vazhdimësi ndërmerr aktivitete për parandalimin e tregtisë ilegale me armë. Në këtë drejtim, është miratuar Strategjia për Parandalimin e Tregtisë Ilegale të Armëve të Zjarrit dhe Municionit 2023-2027, si dhe Plani i Veprimit për vitet 2023-2024, në kompetencë të Departamentit për Kontroll dhe Hetime.

Masat dhe aktivitetet e zbatuara në kuadër të Strategjisë janë në drejtim të parandalimit efektiv, identifikimit, monitorimit dhe shtypjes së tregtisë së paligjshme të armëve, si dhe nëpërmjet kontrolleve më të mëdha, monitorimit të situatave, kryerjes së hetimeve financiare, sigurimit të provave dhe ndërmarrjes së masave të veçanta hetimore për të shuar krimin në lidhje me armët e zjarrit.

Në të njëjtën kohë, siç thekson Ognenoviq, në kuadër të projektit Hermes, për të cilin më parë është nënshkruar memorandum me ShA Post, do të sigurohen pajisje që do të vendosen në doganat e Postës dhe në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit për kontroll të dërgesave postare dhe zbulimin e armëve me pakicë dhe të lehta.