Paga mesatare në Maqedoninë e Veriut arriti në 40.496 denarë, më të paguarit mbeten ata nga fusha e IT-së

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, paga mesatare mujore neto e paguar për punonjës në mars 2024 është 40.496 denarë. Programuesit e kompjuterëve marrin pagat më të larta në vend, profesion që prej kohësh është i pari në listën e më të paguarve në vend, transmeton Portalb.mk.

Paga mesatare në mars të vitit 2024 ka qenë pak më shumë se 1.500 euro ose mesatarisht 96.573 denarë – sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës.

E dyta në listën e profesioneve më të paguara janë “Aktivitete të tjera profesionale, shkencore dhe teknike”, të cilat në muajin mars kanë marrë mesatarisht 73.701 denarë neto pagë. Të tretët më të paguar për muajin mars ishin të punësuarit në “Prodhimin e produkteve bazë farmaceutike dhe preparateve farmaceutike” me 65.408 denarë.

Në anën tjetër, profesionet më pak të paguara në vend kanë paga të paktën tre herë dhe madje katër herë më të ulëta se profesionet me të ardhurat më të larta. Kështu, punonjësit në sektorin “Mbrojtje dhe Veprimtari Hetimore”, pagat e të cilëve janë më të ulëta se paga minimale aktuale, janë padyshim në fund. Ose në mars 2024 kanë marrë mesatarisht 22.155 denarë.

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, paga mesatare mujore neto e paguar për punonjës në mars të këtij viti është rritur për 16 për qind krahasuar me marsin e vitit të kaluar.

Kjo rritje vjen kryesisht si pasojë e rritjes së pagës mesatare mujore të paguar neto për punonjës në sektorët: Furnizimi me energji elektrike, gaz de klimatizim (21.9%), Administratë Publike dhe Mbrojtje; sigurimet shoqërore të detyrueshme (21,3 %) dhe arsim (20,5 %).

Rritje e pagës mesatare mujore neto të paguar për punonjës, krahasuar me muajin paraprak, është vërejtur në sektorët e mëposhtëm: miniera dhe gurore (7.8%), Objekte akomodimi dhe shërbime ushqimore (7.3%) dhe Industri përpunuese (6.2%).