Në vend të vitit 2024, autorizimi ETIAS për udhëtim në vendet e Evropës do të zbatohet gjatë vitit 2025, kushton 7 euro

Prezantimi i ETIAS, një autorizim special udhëtimi që mbulon pjesën më të madhe të Evropës, është shtyrë nga viti 2024 deri në maj 2025. Autorizimi në fjalë është kërkesë hyrëse për shtetasit që udhëtojnë pa viza në cilindo nga 30 vende evropiane. ETIAS do të aplikohet edhe për qytetarët e Maqedonisë së Veriut që planifikojnë të udhëtojnë në BE. Ky autorizim është i lidhur me pasaportën e një udhëtari dhe është i vlefshëm deri në tre vjet ose në disa raste deri në skadimin e pasaportës, transmeton Portalb.mk.

Sapo të fillojë programi, ETIAS – që nënkupton Sistemin Evropian të Informacionit dhe Autorizimit të Udhëtimit – do të kërkojë që rreth 1.4 miliardë njerëz të kenë autorizim special për të hyrë në 30 vende në zonën Shengen të Evropës.

Vlefshmëria e ETIAS

Vlefshmëria e këtij autorizimi është deri në trevapo deri në skadimin e dokumentit të udhëtimit. Nëse ndërroni pasaportën, duhet të merrni autorizim të ri udhëtimi ETIAS.

Me autorizim të vlefshëm udhëtimi ETIAS, ju mund të hyni në territorin e këtyre vendeve evropiane sa herë të dëshironi për qëndrime afatshkurtra – normalisht deri në 90 ditë në çdo periudhë 180-ditore. Megjithatë, ky autorizim nuk garanton hyrjen. Kur të mbërrini, roja kufitare do t’ju kërkojë të shohë pasaportën tuaj dhe dokumente të tjera dhe të verifikojë që i përmbushni kushtet e hyrjes.

Aplikimi për autorizim udhëtimi ETIAS

Mund të plotësoni formularin e aplikimit duke përdorur ose këtë faqe zyrtare të internetit ETIAS ose aplikacionin celular ETIAS. Aplikimi për autorizimin e udhëtimit ETIAS kushton 7 euro, megjithëse disa udhëtarë janë të përjashtuar nga pagesa e kësaj tarife.

Do t’ju duhet një kartë pagese për të mbuluar tarifën prej 7 euro. Mund të përdorni një shumëllojshmëri opsionesh pagese në internet për të paguar tarifën.

Kur plotësoni aplikacionin, do t’ju kërkohet të jepni informacionin e mëposhtëm:

  • Të dhënat personale duke përfshirë emrin(at), mbiemrin, datën dhe vendin e lindjes, kombësinë, adresën e shtëpisë, emrat e prindërve, adresën e emailit dhe numrin e telefonit;
  • Detajet e dokumentit të udhëtimit;
  • Detaje për nivelin tuaj të arsimimit dhe profesionin aktual;
  • Detaje rreth udhëtimit dhe qëndrimit tuaj të synuar në cilindo nga vendet që kërkojnë ETIAS;
  • Detaje rreth çdo dënimi penal, çdo udhëtim në të kaluarën në zona lufte ose konflikti dhe nëse kohët e fundit keni qenë subjekt i një vendimi që ju kërkon të largoheni nga territori i ndonjë vendi.

Ju do të duhet të deklaroni se të dhënat që dorëzoni dhe deklaratat që bëni janë të sakta. Gjithashtu do t’ju duhet të konfirmoni se i kuptoni kushtet e hyrjes në territoret e vendeve evropiane që kërkojnë ETIAS dhe se mund t’ju kërkohet të siguroni dokumentet përkatëse mbështetëse sa herë që kaloni kufirin e jashtëm.

Aeroporti Ndërkombëtar Shkupi, foto: Portalb.mk
Aeroporti Ndërkombëtar Shkupi, foto: Portalb.mk

Nëse dikush po bën aplikim në emrin tuaj, ai person do të duhet të japë mbiemrin e tij, emrin dhe detajet e kontaktit të organizatës ose firmës (nëse është e aplikueshme), si dhe informacion mbi marrëdhënien e tyre me ju dhe një konfirmim që ky person dhe ju keni nënshkruar deklaratën e përfaqësimit.

Aplikimet për të mitur (nën 18 vjeç) duhet të dorëzohen nga një person që ushtron autoritetin prindëror të përhershëm ose të përkohshëm ose kujdestarinë ligjore.

Aplikantët që janë nën 18 vjeç ose mbi 70 vjeç përjashtohen nga kjo pagesë. Përjashtohen gjithashtu anëtarët e familjes së shtetasve të BE-së ose të shtetasve jo të BE-së, të cilët kanë të drejtë të lëvizin lirisht në të gjithë Bashkimin Evropian.

Përpunimi i aplikimit tuaj ETIAS

Shumica e aplikacioneve përpunohen brenda pak minutash.

Megjithatë, është e mundur që aplikimi juaj të marrë më shumë kohë për t’u përpunuar. Nëse po, do të merrni një vendim brenda katër ditëve. Vini re se kjo periudhë mund të zgjatet deri në 14 ditë nëse ju kërkohet të jepni informacion ose dokumentacion shtesë, ose deri në 30 ditë nëse jeni të ftuar në intervistë. Kjo është arsyeja pse ju duhet të aplikoni për autorizim udhëtimi ETIAS shumë përpara udhëtimit tuaj të planifikuar.

Çfarë pasi të keni aplikuar

Do të merrni një email që konfirmon dorëzimin e aplikimit tuaj, i cili do të përfshijë numrin tuaj unik të aplikimit ETIAS: sigurohuni që ta mbani këtë numër për referencë në të ardhmen.

Pasi aplikimi juaj të jetë përpunuar, do të merrni një email tjetër që ju informon për rezultatin e tij.

Kur të merrni autorizimin tuaj të udhëtimit ETIAS, sigurohuni që emri, numri i pasaportës dhe informacione të tjera të jenë të sakta: nëse ka ndonjë gabim, nuk do të lejoheni të kaloni kufirin. Më shumë informacion se çfarë të bëni nëse keni bërë gabim në aplikacionin tuaj mund të gjeni këtu.

Nëse aplikacioni juaj refuzohet, emaili do të japë arsyet për këtë vendim. Ai do të përfshijë gjithashtu informacione rreth mënyrës së apelimit, detajet e autoritetit kompetent, si dhe afatin kohor përkatës për apelim.

Periudha e vlefshmërisë së ETIAS-it tuaj

Autorizimi juaj i udhëtimit ETIAS është i vlefshëm për tre vjet ose derisa të skadojë dokumenti i udhëtimit që keni përdorur në aplikimin tuaj – cilado që të vijë e para.

Është për qëndrime afatshkurtëra: një autorizim i vlefshëm udhëtimi ETIAS ju jep të drejtën të qëndroni në vendet evropiane që kërkojnë ETIAS deri në 90 ditë brenda çdo periudhe 180-ditore.

Ju duhet të keni një autorizim të vlefshëm udhëtimi ETIAS gjatë gjithë qëndrimit tuaj. Mund të largoheni dhe të ktheheni në çdo kohë, përderisa respektoni këtë afat kohor.

Etias, foto: schengenvisainfo.com
Etias, foto: schengenvisainfo.com

Mbërritja në kufi

Meqenëse autorizimi juaj i udhëtimit ETIAS është i lidhur me dokumentin tuaj të udhëtimit, sigurohuni që të mbani të njëjtin dokument që keni përdorur në aplikimin tuaj ETIAS. Përndryshe, nuk do të lejoheni të hipni në fluturimin, autobusin ose anijen, ose të hyni në ndonjë nga vendet evropiane që kërkojnë ETIAS.

Të kesh autorizim të vlefshëm udhëtimi ETIAS nuk garanton të drejtën automatike të hyrjes. Kur të mbërrish në kufi, rojet kufitare do të verifikojnë që i plotëson kushtet e hyrjes. Udhëtarëve që nuk plotësojnë kushtet e hyrjes do t’u refuzohet hyrja.

Më shumë informacion se çfarë të presësh kur të kalosh kufijtë e BE-së është i disponueshëm këtu.

Lista juaj e kontrollit ETIAS

  • Aplikoni për autorizim udhëtimi ETIAS shumë përpara se të blini biletën ose të rezervoni akomodimin tuaj.
  • Sigurohuni që të dhënat e pasaportës suaj të korrespondojnë me ato në autorizimin tuaj ETIAS – do t’ju refuzohet hipja dhe hyrja në kufi nëse nuk përputhen
  • Sigurohuni që autorizimi juaj i udhëtimit ETIAS është ende i vlefshëm
  • Kontrolloni sa kohë mund të qëndroni në vendet evropiane që kërkojnë ETIAS
  • Sigurohuni që pasaporta juaj të jetë e vlefshme për tre muaj pas nisjes suaj të synuar nga vendet evropiane që kërkojnë ETIAS – do t’ju refuzohet hyrja në kufi nëse nuk është (zbatohen përjashtime).

FRONTEX mbështet Komisionin Evropian në përgatitjen e një fushate informimi publik për ETIAS, e cila pritet të nisë gjashtë muaj përpara se sistemi të hyjë në funksion. Megjithatë, FRONTEX në prill të vitit 2024 rekomandoi përdorimin e faqes zyrtare të ETIAS: europa.eu/etias, ku udhëtarëve u ofrohet informacion mbi kërkesat e reja, procesin e aplikimit, apelimet dhe tema të tjera përkatëse.

“Udhëtarët do të mund të dorëzojnë aplikimet e tyre për ETIAS ekskluzivisht përmes kësaj faqeje zyrtare pasi sistemi të vihet në funksion”, thotë FRONTEX.

Në të njëjtën kohë, FRONTEX u kujton qytetarëve se rregullorja evropiane në lidhje me ETIAS lejon ndërmjetësuesit tregtarë të aplikojnë për lëshimin e këtij lloji të autorizimit të udhëtimit në emër të të tjerëve. Megjithatë, duke qenë se procesi i aplikimit do t’u kërkojë udhëtarëve të japin detajet e të dhënave të pasaportës së tyre, numrin e kartës së kreditit dhe informacione të tjera personale, është e rëndësishme të sigurohet që informacione të tilla të ndjeshme të mos keqpërdoren nga palët e treta.

Pasi të lançohet ETIAS, ndërmjetësuesit tregtarë do të duhet të përdorin gjithashtu faqen zyrtare të ETIAS për të aplikuar për autorizim udhëtimi në emër të klientëve të tyre.