Në Maqedoninë e Veriut një familje me katër anëtarë ka nevojë për 20 mijë denarë vetëm për ushqim

Në korrik të këtij viti një familje katëranëtarëshe  i ishin të nevojshme 48.620 denarë për të plotësuar shportën minimale sindikaliste, tregojnë llogaritjet e Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë (LSM), raportoi MIA. Ndërkohë Enti Shtetëror i Statistikave ka theksuar që shpenzimet për jetesë në Maqedoninë e Veriut janë rritur për 8.4 përqind, transmeton Portalb.mk.

“Indeksi i shpenzimet e jetës në korrik të vitit 2023, bë krahasim me korrikun e vitit 2022, kanë shënuar rritje prej 8.4 përqind, ndërsa indeksi i çmimeve me pakicë ka shënuar rritje për 4.9 përqind”, raportoi Enti Shtetëror i Statistikave.

Prej tyre, 20.004 denarë ose 44.6 për qind kanë qenë të nevojshme për ushqim dhe pije, 13.664 denarë gjegjësisht 30.46 për qind për banim, 3.247 denarë ose 7.24 për qind për higjienë, 3.720 denarë ose 8.29 për qind për transport, 2.327 për veshmbathje, 1.068 çër kulturë dhe 822 denarë për ruajtjen e shëndetit. Gjithsej për të gjitha nevojat i janë nevojitur 44.853 denarë, ndërsa kur shtohen edhe shpenzimet e jetesës, 3.768 denarë ose më saktë inflacioni prej 8.4 për qind, arrihet në shumën prej 48.620 denarë.

“Edhe pse inflacioni është në rënie nga muaji në muaj dhe për korrikun është 8.4 për qind, megjithatë shporta minimale është rritur nga muaji paraprak qershor për 441.00 denarë. Këtë rritje e pësojnë punëtorët dhe qytetarët në këtë shtet, ndërsa rritje më të madhe ka tek banesat, gjegjësisht shpenzimet komunale për 2.4 për qind dhe te ushqimet dhe pijet për një për qind”, thonë nga LSM-ja.