Komisioni Evropian i dha Maqedonisë së Veriut 50 milionë euro mbështetje financiare

Komisioni siguroi 50 milionë euro kredi për Maqedoninë e Veriut këtë javë. Ky është kësti i parë i operacionit të Ndihmës Makro-Financiare (NMF) në vazhdim për vendin, transmeton Portalb.mk.

“Ndihma ofron mbështetje të mëtejshme për Maqedoninë e Veriut, ekonomia e së cilës është goditur rëndë nga kriza e fundit energjetike, e cila u shkaktua nga pushtimi i plotë i Ukrainës nga Rusia. Kjo ndihmë do të mbështesë stabilitetin makro-ekonomik dhe do të sigurojë reforma të mëtejshme në lidhje me programin e vazhdueshëm të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) për Maqedoninë e Veriut. Gjithashtu do të ndihmojë Maqedoninë e Veriut të përparojë në rrugën e saj evropiane”, njoftoi Delegacioni i BE-së në Shkup.

Lëshimi i kësaj mbështetjeje vjen pasi Komisioni konstatoi se Maqedonia e Veriut kishte përmbushur angazhimet përkatëse të politikave të akorduara me BE-në për lirimin e këstit të parë. Maqedonia e Veriut ka arritur përparim në fushën e financave publike duke krijuar një Këshill të Pavarur Fiskal dhe duke forcuar menaxhimin e investimeve publike. Për të rritur të ardhurat publike, Maqedonia e Veriut miratoi masa të politikës tatimore që zgjerojnë bazën tatimore. Edhe qeveria ka bërë progres të mëtejshëm drejt formalizimit të ekonomisë joformale dhe ka marrë masa për të përmirësuar efiçencën energjetike. Së fundmi, qeveria forcoi gjyqësorin me Strategji të re për Reformë në Drejtësi.

Gjithë ky veprim i përgjithshëm, i vazhdueshëm makro-financiar në Maqedoninë e Veriut vlen deri në 100 milionë euro kredi. Pas shpërndarjes së këtij kësti të parë prej 50 milionë eurosh, një këst i dytë me të njëjtën shumë mbetet në dispozicion, në varësi të progresit në kushtet e politikës së akorduar.

 NMF është pjesë e angazhimit më të gjerë të BE-së me vendet fqinje dhe synohet si një instrument i jashtëzakonshëm i BE-së për reagim ndaj krizave. Është në dispozicion për vendet e zgjerimit dhe fqinjët e BE-së që përjetojnë probleme të rënda të bilancit të pagesave.

Propozimi i Komisionit për këtë veprim të NMF-së për Maqedoninë e Veriut u miratua nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli Evropian më 12 korrik 2023. Zbatimi i tij plotësohet më tej me bashkëpunimin dypalësh të BE-së në kuadër të Instrumentit të Fqinjësisë, Zhvillimit dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar-Evropa Globale.

Në përgjithësi, që nga viti 2020, BE-ja ka paguar rreth 210 milionë euro në mbështetje të NMF-së për Maqedoninë e Veriut. Këtu përfshihet edhe pagesa e sotme prej 50 milionë euro.

Kujtojmë se Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi instrumentin për reforma dhe rritje për Ballkanin Perëndimor. Plani u siguron vendeve gjashtë miliardë euro nga buxheti i Bashkimit Evropian, dy miliardë ndihmë direkte dhe katër kredi.